Økonomisk sosialhjelp/inntektssikring

Økonomisk sosialhjelp omfatter en rekke forskjellige typer stønader og det er den enkelte søkers behov og
livssituasjon som legges til grunn for behandling av søknader.
 

De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller gjennom andre  økonomiske rettigheter, kan ha krav på økonomisk stønad.
 
Målet  er å sikre at alle som oppholder seg lovlig i Norge har et forsvarlig livsopphold.
Den som ikke har tilstrekkelig med penger til å dekke sine levekostnader gjennom arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad.

Veiviser for sosialhjelp.

Veiledende satser for utmåling av økonomisk sosialhjelp i Moss (PDF, 436 kB).

§ 18. Stønad til livsopphold.

Søknad om økonomisk sosialhjelp - elektronisk

Arbeidsgjengen for ungdom
Ved NAV Moss er det etablert et arbeidstreningsprogram, hvor alle ungdommer fra 18 – 30 år, og som søker sosialhjelp, må møte ved en av kommunens virksomheter for arbeidstrening. Arbeidssted blir avtalt på første møte hos NAV. Søkeren må møte i avtalt virksomhet før søknaden behandles. Søker skal gjøres kjent med dette i første møte. Nærmere informasjon gis på NAV-kontoret. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

NAV Moss
Kongensgate 34
Postboks 158
1501 Moss
Telefon : 55 55 33 33
Faks : 69 01 17 31

Åpningstid drop in: 10:00 - 14:00.
​​​​​​​(timeavtaler også utenom denne tiden)

Nav.no er åpent hele døgnet.