Økonomisk sosialhjelp/inntektssikring

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Hvor mye du kan få i stønad er avhengig av din familiesituasjon, antall personer som hører til husholdningen, bosituasjonen med mer. Du kan søke om sosialhjelp på NAV-kontoret, eller digitalt. Stønaden vurderes etter sosialtjenestelovens §§ 18 og 19.

Se også:
Veiviser sosialhjelp
Veiledende satser for utmåling av økonomisk sosialhjelp i Moss kommune
Digitalt søknadsskjema for økonomisk stønad

Arbeidsgjengen for ungdom
Dersom du er ungdom mellom 18-30 år, og søker økonomisk stønad, vil du få delta i NAVs arbeidstreningsprogram. Arbeidsgjengen gir arbeidstrening ved ulike virksomheter i kommunen. Arbeidssted blir avtalt i første møte med NAV.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

NAV Moss
Kongensgate 34
Postboks 158
1501 Moss
Telefon : 55 55 33 33
Faks : 69 01 17 31

Åpningstid drop in: 10:00 - 14:00.
​​​​​​​(timeavtaler også utenom denne tiden)

www.nav.no er åpent hele døgnet.