Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er for deg som er mellom 18-67 år som ønsker å jobbe, men som trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Målet med KVP er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Programmet er på fulltid, og skal inneholde:

  • arbeidsrettede aktiviteter
  • utdanning og opplæring
  • tett individuell oppfølging og veiledning 

Programmet kan i tillegg inneholde forberedende aktivitet for arbeidsliv, og nødvendig helseoppfølging.

For å ha rett til KVP må NAV vurdere om programmet vil gjøre at du lettere kommer i jobb. Du må:

  • være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
  • ha behov for tett oppfølging
  • ha ingen eller svært avgrensede ytelser fra NAV
  • ha gjennomgått en arbeidsevnevurdering
  • ha lovlig opphold og fast bosted i Norge

Du kan få mer informasjon om KVP ved å henvende deg til NAV Moss. Deltakelse i programmet vurderes etter sosialtjenestelovens § 29.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

NAV Moss
Kongensgate 34
Postboks 158
1501 Moss
Telefon : 55 55 33 33
Faks : 69 01 17 31

Åpningstid drop in: 10:00 - 14:00.
​​​​​​​(timeavtaler også utenom denne tiden)

www.nav.no er åpent hele døgnet.