Kvalifiseringsprogrammet

Personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold kan ha rett til deltakelse i programmet, jfr. § 29 i Lov om sosiale tjenester i NAV. 


Det blir foretatt en skjønnsmessig vurdering av om søkeren vil kunne ha nytte av å delta. Søkere må ha gjennomgått en obligatorisk arbeidsevnevurdering. I tillegg forutsettes det at arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et tilpasset program, som er hensiktsmessig og nødvendig for å styrke søkerens mulighet for å delta i arbeidslivet.
 § 29. Kvalifiseringsprogram.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

NAV Moss
Kongensgate 34
Postboks 158
1501 Moss
Telefon : 55 55 33 33
Faks : 69 01 17 31

Åpningstid drop in: 10:00 - 14:00.
​​​​​​​(timeavtaler også utenom denne tiden)

Nav.no er åpent hele døgnet.