Klagemuligheter

Dersom du er uenig i vedtaket du har fått fra NAV, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på arbeidsmarkedstiltak eller på service.

Dersom klagen din gjelder en statlig ytelse, finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på vedtaket på www.nav.no.

Dersom klagen din gjelder et vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV, skal du levere klagen din til NAV Moss. NAV Moss kan gi råd og veiledning vedrørende klagefremsettelse. Dersom NAV Moss ikke gir deg medhold i klagen din, sendes saken videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Uansett hva du ønsker å klage på kan du få bistand til utforming av klage på NAV-kontoret. Du kan få informasjon om hvordan du går frem ved å ta kontakt med NAV på telefon 55 55 33 33.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

NAV Moss
Kongensgate 34
Postboks 158
1501 Moss
Telefon : 55 55 33 33
Faks : 69 01 17 31

Åpningstid drop in: 10:00 - 14:00.
​​​​​​​(timeavtaler også utenom denne tiden)

www.nav.no er åpent hele døgnet.