Generelle oppgaver

Kommunen skal søke å legge forholdene til rette for å utvikle og styrke sosialt fellesskap og solidaritet i nærmiljøet. Kommunen er etter bestemmelsen pålagt et ansvar for å skaffe seg nødvendig kunnskap om samfunnsmessige og sosiale forhold i lokalsamfunnet. 

Kommunen skal drive generell  forebyggende virksomhet rettet mot utsatte grupper, og gjennom samarbeid med andre deler av forvaltningen, frivillige organisasjoner  søke å forhindre at personer havner i vanskelig livssituasjoner. NAV-kontoret har en plikt til å medvirke i dette arbeidet. Kontoret har et særlig ansvar ovenfor personer som faller utenfor arbeidslivet og for oppvekstvilkårene til barn og unge.
 
Oppgavene er regulert i Kapittel 3. Generelle oppgaver i Lov om sosiale tjenester i NAV.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

NAV Moss
Kongensgate 34
Postboks 158
1501 Moss
Telefon : 55 55 33 33
Faks : 69 01 17 31

Åpningstid drop in: 10:00 - 14:00.
​​​​​​​(timeavtaler også utenom denne tiden)

Nav.no er åpent hele døgnet.