TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

TryggEst er et modell for vern av personer over 18 år som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv mot vold og overgrep. Ansatte, familie eller andre kan melde fra om sin bekymring for en risikoutsatt voksen.

Meldingen tas imot av Krisesenteret i Moss, og vurderes av et tverrfaglig team bestående av personer med kompetanse på vold og ulike sårbare grupper (rus, psykiatri, funksjonsnedsettelse, demens). TryggEst er et nasjonalt prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som kommunene Moss, Råde, Våler og Rygge deltar i. Prosjektet i Mosseregionen koordineres fra Krisesenteret. (Kontakt TryggEst: Krisesenteret tlf. 69 25 05 50) 

Hva er TryggEst?
Bekymringsskjema til TryggEst finner du her
Hjelpetilbud i Mosseregionen

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss Krisesenter
Pb 2093
1529 Moss
Telefon : 69 25 05 50
Faks : 69 25 39 01

Daglig leder: Grete Mørch