Krisesenteret i Moss

Krisesenteret i Moss dekker krisesentertilbudet i kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler og er et hjelpetilbud for kvinner og deres barn som opplever ulike former for vold og mishandling i sin hverdag. 

Kvinner som søker hjelp på Krisesenteret har rett til anonymitet.

Voldsbegrepet er et omfattende begrep og omfatter psykisk, fysisk og seksuell, materiell og økonomisk vold.

Krisesenteret i Moss jobber etter prinsipper om hjelp til selvhjelp, og hjelpetilbudet tilpasses den enkelte bruker individuelt.

Tilbud: Krisesenteret tilbyr blant annet:
 * Døgnåpen telefon (råd, støtte veiledning)
 * Midlertidig botilbud (sikkert oppholdssted, samtaler, praktisk bistand mm.)
 * Dagsamtaler for brukere som ikke har behov for å bo på senteret, både til kvinner og deres barn
 * Hjelp til sikring av inntekt, skaffe bolig osv.
 * Formidler kontakt med øvrig hjelpeapparat (advokat, sosialtjeneste, lege, trygdekontor osv.)
 * Foreldreveiledning til voldsutsatte kvinner med barn
 * Samtaler og oppfølging av brukere etter utflytting
 * Nettverksgrupper for tidligere beboere

Krisesenteret i Moss feiret i 2011 sitt 30 års jubileum og er et interkommunalt selskap med kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler som eiere.
 

Vold i nære relasjoner:
 
Mosseregionen er først ute: Ny og felles nettside med de lokale hjelpetilbudene samlet på et sted.
Nettsiden www.utenvold.no lanseres 1 september - det blir enkelt å finne frem til hjelpetilbudene nær deg!
Bekymret for en venn eller kollega? Her ligger også tiltakskort, brosjyre- og undervisningsmateriell, planverk osv. for ansatte og andre som trenger tips om hva man skal gjøre ved mistanke om vold. 

Nettsiden er et samarbeid mellom krisesenter, helsestasjon, barnevern, politi, familievern mfl (jf. Mosseregionens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-2019). 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Moss Krisesenter
Pb 2093
1529 Moss
Telefon : 69 25 05 50
Faks : 69 25 39 01

Daglig leder: Grete Mørch