Krisesenteret i Moss

Krisesenteret i Moss dekker krisesentertilbudet i kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler og er et hjelpetilbud for kvinner og deres barn som opplever ulike former for vold og mishandling i sin hverdag. 

Kvinner som søker hjelp på Krisesenteret har rett til anonymitet.

Voldsbegrepet er et omfattende begrep og omfatter psykisk, fysisk og seksuell, materiell og økonomisk vold.

Krisesenteret i Moss jobber etter prinsipper om hjelp til selvhjelp, og hjelpetilbudet tilpasses den enkelte bruker individuelt.

Tilbud: Krisesenteret tilbyr blant annet:
 * Døgnåpen telefon (råd, støtte veiledning)
 * Midlertidig botilbud (sikkert oppholdssted, samtaler, praktisk bistand mm.)
 * Dagsamtaler for brukere som ikke har behov for å bo på senteret, både til kvinner og deres barn
 * Hjelp til sikring av inntekt, skaffe bolig osv.
 * Formidler kontakt med øvrig hjelpeapparat (advokat, sosialtjeneste, lege, trygdekontor osv.)
 * Foreldreveiledning til voldsutsatte kvinner med barn
 * Samtaler og oppfølging av brukere etter utflytting
 * Nettverksgrupper for tidligere beboere

Krisesenteret i Moss feiret i 2011 sitt 30 års jubileum og er et interkommunalt selskap med kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler som eiere.

Kontaktinformasjon:

Moss Krisesenter
Pb 2093, 1529 Moss
Tlf.: 69 25 05 50. Fax: 69 25 39 01
E-post
Daglig leder: Grete Mørch

Sist endret 15.12.2015 15:08
Fant du det du lette etter?