Gjeldsrådgivning

Økonomirådgivning er en lovpålagt kommunal oppgave som i Moss kommune tilbys av NAV. Vi kan bistå med råd og veiledning i forhold til privatøkonomi, spesielt i forhold til gjeldsproblematikk. 

Vi kan gi råd og i noen tilfeller praktisk  bistand i saker som behandles hos namsmannen, for eksempel forliksklager eller utleggsforretninger.

Vi kan også bistå brukere med å søke offentlig gjeldsordning.
 
Vi kan også gi råd og veiledning i forbindelse med å sette opp husholdningsbudsjett.
 
Vi kan kontaktes av alle over 18 år som er bosatt og folkeregistrert i Moss kommune. 
 
Du kan få kontakt med oss ved å ringe NAV Kontaktsenter, tlf. 55553333 eller ved å møte opp på
NAV-kontoret.
 
Lovhjemler:
 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 17
 Gjeldsordningsloven § 1-5

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

NAV Moss
Kongensgate 34
Postboks 158
1501 Moss
Telefon : 55 55 33 33
Faks : 69 01 17 31

Åpningstid drop in: 10:00 - 14:00.
​​​​​​​(timeavtaler også utenom denne tiden)

www.nav.no er åpent hele døgnet.