Startlån og tilskudd til etablering og tilpasning

 

Startlån:
Formålet med startlån er at det skal bidra til gode løsninger for langvarig vanskeligstilte på boligmarkedet.

For å kunne bli vurdert for startlån i Moss kommune forutsettes det at man er bosatt i kommunen på søknadstidspunktet med en botid på minimum 6 måneder.

Tilskudd til etablering i bolig:
Tilskudd til etablering er sterkt behovsprøvd. Kun de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd. Tilskudd til etablering er et rente- og avdragsfritt lån som nedskrives med 5% pr. fullført år fra utbetalingsdato.

Tilskudd til tilpasning av bolig:
Tilskudd til tilpasning skal bidra til å sikre egnende boliger for personer med varig nedsatt funksjonsevne og som ønsker å bli boende i egen leilighet lengst mulig. Tilskudd til tilpasning er et rente- og avdragsfritt lån som avskrives med 10% pr. år.

Har man en nettoformue av vesentlig omfang utover boligen og eventuelt en fritidseiendom, er man ikke i målgruppen for tilskudd til tilpasning.

Søknadsskjema for lån og tilskudd

Vedlegg til søknad om startlån og tilskudd (DOC, 23 kB)

Kontakt:

Moss kommune ved Boligsosial avdeling, tlf. 69 24 80 00

Send epost@moss.kommune

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Boligsosial avdeling
NAV Kongensgate 34
Postboks 175
1530 Moss
Telefon : 69248000
Åpningstid: 10 - 12