Housing First - aktivt oppsøkende tjeneste

Housing First er en metode for å få vanskeligstilte raskt inn i en egen, permanent bolig. Valg av bolig skal bygge på brukermedbestemmelse hvor den enkeltes preferanser for beliggenhet og andre generelle ting med bolig skal vektlegges.

Housing First bygger på noen grunnleggende prinsipper - ikke minst at bolig er en menneskerett og en nødvendig forutsetning for å skape endringer i et menneskes liv. Housing First er ingen snarvei, men det er en modell som setter menneskeverd og respekten for individet høyt.

Dersom du har behov for, og ønsker, aktivt oppsøkende tjenester fyller du ut interessesøknad og sender denne til:

Boligsosial avdeling
Postboks 175
1501 Moss

Tlf.: 69 24 80 00
Epost: post@moss.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Boligsosial avdeling
NAV Kongensgate 34
Postboks 175
1530 Moss
Telefon : 69248000
Åpningstid: 10 - 12