Sosiale tjenester

Kommunen har ansvar for flere sosiale tjenester, og skal gi informasjon og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.

Hjelpen er gratis for alle som bor eller oppholder seg i kommunen.
Den som ikke kan sørge for eget livsopphold eller dra omsorg for seg selv, kan ha krav på økonomisk støtte og/eller sosiale tjenester.

 

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. 

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Har du ikke selv midler til å betale depositum, i henhold til krav til innbetaling av depositum ved inngåelse av leieforhold, kan du søke Moss kommune om kommunal depositumsgaranti - beløp inntil 3 måneders husleie.

Housing First er en metode for å få vanskeligstilte raskt inn i en egen, permanent bolig. Valg av bolig skal bygge på brukermedbestemmelse hvor den enkeltes preferanser for beliggenhet og andre generelle ting med bolig skal vektlegges.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104