Mosseregionens legevakt- interkommunal legevakt for Moss, Våler, Rygge, Råde og Vestby

Klikk for stort bilde

For alle henvendelser, ring 116117.
Hvis du oppholder deg utenfor Norge, ring 69 25 33 33.
Ved livstruende sykdom/skade ring 113!


Legevaktens åpningstider er kl 16-08 på hverdager og hele døgnet i helger og høytider. Legevaktsentralen er døgnåpen.

Information in English.

På dagtid formidler legevaktsentralen kontakt til daglegevakten dersom du trenger lege raskt og din fastlege ikke er tilgjengelig.
Legevaktsentralen gir råd og veiledning og forbereder kontakt med daglegevakt/ legevakt når det er nødvendig.
Publikum oppfordres til å ta kontakt med fastlege eller fastleges vikar på hverdager.
Er du usikker på hvem din fastlege er - finn ham/henne her.
Vi oppfordrer alle til å ringe på forhånd slik at vi kan yte best mulig hjelp.

Legevakten er for alle - men ikke for alt!
Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med skade eller sykdom som ikke kan vente på vurdering/ behandling hos fastlegens ordinære kontortid. Dette kan være plutselig oppståtte situasjoner, eller forverrede symptomer som:
• Smerter i brystet eller magen
• Pustevansker
• Nedsatt allmenntilstand hos barn
• Alvorlig psykisk sykdom
• Mistanke om komplikasjoner under svangerskapet
• Akutt skade som kutt og mistanke om brudd i ben/ arm
Legevakten er ikke ment for deg med vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring, sykemelding eller forlengelse av denne, helseattester, fornying av resepter eller kontroll av kroniske sykdommer. Da bør du kontakte fastlegen. Hvis du kontakter fastlegen hjelper du samtidig til med å forkorte ventetiden på legevakten.

Ved ankomst
Henvend deg i ekspedisjonen. Vent på tur og/ eller til helsepersonellet åpner døren.

Ved registreringen spør vi etter:
• Legitimasjon
• Oversikt over faste medisiner
• Navn på fastlege/legekontor
• Frikort
• Andre relevante helseopplysninger

Ventetid og prioriteringer
Pasienter blir prioritert etter medisinsk alvorlighetsgrad / fargekoding.
• Rød
• Gul
• Grønn

Hastegrad Rød
Pasienten tas inn omgående. Eksempler: Mistanke om akutt hjertesykdom, alvorlig pustebesvær, store blødninger, alvorlig allergisk reaksjon.

Hastegrad Gul
Pasienten bør få hjelp innen 2 timer. Eksempler: Moderate kuttskader, høy feber med redusert allmenntilstand, akutte luftveisinfeksjoner.

Hastegrad Grønn
Kan vente til fastlegen åpner neste dag. Vurderes etter kapasitet. Eksempler: Øyekatarr, øreverk, hoste/øvre luftveisinfeksjon.

Du vil kunne oppleve at senere ankomne pasienter kan komme foran deg i køen. Dette fordi andre trenger hjelpen raskere. Ta alltid kontakt med helsepersonellet om du opplever at tilstanden din forverres under ventetiden.

Betaling
Det betales en egenandel etter faste takster. I tillegg må du betale for medisiner, forbruksmateriell, prøver og annet utstyr som blir brukt. Betalingen gjøres i betalingsautomaten. Dersom du ønsker faktura, blir du belastet et ekstra gebyr på kr. 56,-.
Personer med frikort, barn under 16 år, kvinner med svangerskapsplager, arbeidsskade og personell i førstegangstjeneste slipper å betale egenandel.

Tilbakemeldinger
Ønsker du å gi en tilbakemelding, send oss et brev, postkort eller e-post:
charlotte.dahlby.yrvum@moss.kommune.no. Eller ring avdelingsleder Charlotte Dahlby Yrvum på tlf. 69 91 28 28.

Emergency intercommunity clinic for the population in Moss, Våler, Rygge, Råde and Vestby.
For all inquiries, please call 116117. If you are outside of Norway, please call + 47 69 25 33 33.
When life- threatening illness/ injury, please call 113!
The emergency clinic is open from 16 PM to 08 AM on weekdays and all day and night on weekends and holidays.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Mosseregionens legevakt
Peer Gynts vei 84
1535 Moss
Telefon : 116117/69 25 33 33
Mobil : 467 44 422