Kommuneoverlegen

Knut Michelsen - Klikk for stort bilde

 

 

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver. Knut Michelsen er kommuneoverlege og har kontor i rådhuset i kommunalavdeling helse og sosial.

Enhver beboer har rett til nødvendig helsehjelp i den kommunen der han eller hun bor eller oppholder seg.

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver. Kommuneoverlegen skal bidra til at kommunen oppfyller sine forpliktelser i forhold til sentrale lover og retningslinjer for kommunal helsetjeneste. I tillegg er kommuneoverlegen ansvarlig for følgende områder:
 - Smittevern
 - Miljørettet helsevern
 - Utredning og planlegging av helsetjenester i kommunen
 - Kvalitetsutvikling
 - Plan for helseberedskap

 

Kommunen skal sørge for tilstrekkelig antall fastleger :
 -  Å inngå avtaler med tilstrekkelig antall leger for å kunne tilby de som ønsker fastlege i kommunen plass på en fastleges liste.
 -  At fastlegen deltar i allmennmedisinsk offentlig legearbeid i skole- og helsestasjonstjeneste, som tilsynslege ved sykehjem, i fengselshelsetjeneste og i helsetjeneste for asylsøkere.
 -  At fastlegen deltar i organisert legevaktordning utenfor kontortid og i kommunens organiserte øyeblikkelig hjelp-tjeneste i kontortid, herunder tilgjengelighet i helseradionettet og ivaretakelse av utrykningsplikten.

Legevakt

 

Spesialisttjenesten er et statlig ansvar. En oversikt over spesialister kan man finne ved å gå inn på nettstedet Helse Sør-Øst.

Moss kommune samarbeider tett med Sykehuset Østfold.

Reisevaksinasjon
Innbyggere anbefales å vaksinere seg ved reiser til utlandet. Dette for å spare den enkelte for sykdommer under reise, men også for å unngå å ta med smittsomme sykdommer hjem.
Betaling med kort.
Mer informasjon om vaksinasjon og reiseråd ved utenlandsreiser.

Åpningstider for reisevaksinasjon: TIRSDAG OG TORSDAG: 0830-1430


Timebestilling og telefontid: TIRSDAG OG TORSDAG: 9-11 og 12-14


Tlf. 69248329

Her finner du prisliste for vaksiner.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104