Kommuneoverlegen

 Kristian Krogshus er kommunens medisinskfaglige rådgivere. Han har kontor i rådhuset i kommunalavdeling helse og sosial.

Kommuneoverlegen har ansvar for smittevern, fastlegeordningen, folkehelsearbeid, miljørettet helsevern, helseberedskap, medisinskfaglig rådgivning og håndtering av bekymringsmeldinger (psykisk helse).

Kommuneoverlegen kan kontaktes på tlf: 69 24 80 00 eller på epost. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104