Kommuneoverlegen

Knut Michelsen - Klikk for stort bilde

 

 

Kommuneoverlegene Knut Michelsen og Kristian Krogshus er kommunens medisinskfaglige rådgivere. De har kontor i rådhuset i kommunalavdeling helse og sosial.

Knut Michelsen har særlig ansvar for smittevern og fastlegeordningen, mens Kristian Krogshus har særlig ansvar for folkehelsearbeid og miljørettet helsevern.
Begge kommuneoverlegene har ansvar for helseberedskap, medisinskfaglig rådgivning og håndtering av bekymringsmeldinger (psykisk helse).

Kommuneoverlegene kan kontaktes på tlf: 69 24 80 00 eller på epost. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104