Fastlegeordningen

Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste.

Du kan finne og bytte fastlege selv i tjenesten MinFastlege. Der kan du blant annet:
 -   finne ut hvilken fastlege du har
 -   se fastlegens adresse og telefonnummer
 -   finne ut hvilke fastleger som har ledig kapasitet
 -   bytte fastlege
 -   melde deg inn eller ut av ordningen
 -   søke etter fastlege etter forskjellige kriterier
 -   se hvor mange bytter som gjenstår
 -   se hvem du har hatt som fastlege tidligere

 Oversikt over fastleger i Moss

 Hvis du ikke har anledning til å bytte fastlege på nettet:
 -   Ring NAV Helsetjenesteforvaltning på telefon 810 59 500
 -   Ha ditt fødselsnummer (11 siffer) klart før du ringer.
 Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at det er registrert. Du vil få et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege.

Regler for bytte av fastlege
 Du kan bytte fastlege to ganger pr. kalenderår. I tillegg kan du bytte fastlege hvis du flytter eller hvis fastlegen slutter eller reduserer listen sin.

 Du kan fritt velge mellom fastleger som har ledig kapasitet. En oppdatert oversikt finner du på MinFastlege. Det er ikke mulig å sette seg på venteliste hos en fastlege som har full liste. Noen grupper har allikevel rett til å komme inn på listen selv om listen er full. Dette gjelder:
 -   barn under 16 år med foreldre/foresatte på listen
 -   innbyggere som flytter tilbake til kommunen innenfor en tidsperiode på tre år og som ønsker samme fastlege som tidligere

 Du kan velge fastlege i en annen kommune enn der du er bosatt.

 Hvis du ønsker at journalen skal overføres til ny fastlege, må du betale et beløp til din tidligere lege. Dette beløpet kan ikke føres på egenandelskortet. Du må betale det uavhengig av om du har frikort eller ikke.

Husk å melde flytting til folkeregisteret!
 Etter at du har meldt flytting til folkeregisteret, får du brev fra NAV som forteller deg om retten til å velge ny fastlege. Du finner flyttemeldingsblankett på skatteetatens hjemmesider.

 Kommunens ansvar er å ha nok fastleger. Kommunen har ikke mulighet for å påvirke listeplassering av sine innbyggere, du må da kontakte fastlegeordningen på telefon 810 59 500

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104