Mosseregionens lokalmedisinske senter

Ved Peer Gynt Helsehus ligger enheten Mosseregionens lokalmedisinske senter (MLMS). MLMS er etablert som et interkommunalt samarbeid med Moss kommune som vertskommune, og tilbyr øyeblikkelig hjelp døgnopphold til innbyggere i Råde, Rygge, Våler, Vestby og Moss. 

Tilbudet åpnet i februar 2013, og består av ti senger. Sengene er etablert i samarbeid med Sykehuset Østfold, og er et lovpålagt tilbud fra 1.januar 2016.

Målgruppen er pasienter over 18 år som har behov for sykehusinnleggelse med medisinsk behandling, men som kan ivaretas på en like god eller bedre måte i kommunen. Dette avgjøres i samarbeid mellom legen som mener at det er behov for innleggelse (fastlege eller legevaktslege) og lege ved MLMS.

MLMS har høy sykepleierfaglig bemanning og god legedekning. Det er mange pasienter som kan få et godt tilbud ved Mosseregionens lokalmedisinske senter. De vanligste pasientgruppene er pasienter med KOLS og med forverring av tilstanden, infeksjoner, obstipasjon eller diaré, fall som ikke har medført brudd, men pasienten har behov for smertelindring samt kreftpasienter med forverring av smerter.

Mosseregionens lokalmedisinske senter kan kontaktes via resepsjonen ved Peer Gynt helsehus, telefon 69 24 31 12.
Besøksadresse er Peer Gynts vei 86, vis á vis Sykehuset Østfold Moss og Mosseregionens legevakt. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104