Legetjenester

Legetjenester gis gjennom kommunen, fastlegers privatpraksis og ved sykehus og andre spesialinstitusjoner.
Nødnummer tlf. 113 - Legevakt, tlf. 116 117

Oversikt over noen sentrale tjenester:

Fastleger
Kommuneoverlege, Kristian Krogshus, 
tlf. 69 24 80 00 eller på epost

Legevakt, Peer Gynts vei 84, tlf. 116 117
Ligger ved Moss sykehus i bygningene etter gamle Mosseporten sykehjem.
Åpningstid er kl. 16 - 08 på hverdager og hele døgnet i helger og høytider. Vi oppfordrer
alle til å ringe på forhånd for å få mest mulig riktig hjelp.
Hvis du oppholder deg utenfor Mosseregionen og vil ringe legevakten i Moss, må du ringe 69 25 33 33.
Legevaktsentralen er døgnåpen. På dagtid formidler legevaktsentralen kontakt til
daglegevakten dersom du trenger lege raskt og din fastlege ikke er tilgjengelig. I
legevaktens åpningstid gir legevaktsentralen råd og veiledning og forbereder kontakt
med legevakten når det er nødvendig.
Publikum oppfordres til å ta kontakt med fastlege eller fastleges vikar på hverdager. Er
du usikker på hvem som er din fastlege, finner du han/henne på helsenorge sine hjemmesider.

Lokal spesialisthelsetjeneste ved psykiske problemer, tlf. 08600
Lokal spesialisthelsetjeneste ved rusproblemer, tlf. 08600
Sykehuset Østfold Moss, Peer Gynts vei 78, tlf. 08600
Tannlegevakten i Østfold, 69 15 40 60

Plan for allmennlegetjenesten i Moss for 2014 - 18 (PDF, 795 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104