Trygghetsalarm

trygghetsalarm illustrasjon - Klikk for stort bilde

Trygghetsalarm er en tjeneste der personer som bor i eget hjem får en alarm som enkelt gir kontakt med hjemmesykepleien ved behov for bistand / hjelp i akutte situasjoner som f. eks. fall i hjemmet. 

Målgruppe:
Eldre, funksjonshemmede og andre som føler seg utrygge ved å bo alene i eget hjem pga. sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Pris:
Trygghetsalarm koster kr 3000 per år og faktureres 2 ganger i året, se Moss kommunes prisliste (PDF, 374 kB) for helse og omsorgstjenester.

Søknad og saksbehandling:
Søknad om trygghetsalarm behandles ved Tjenestekontoret. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB)sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104