Støttekontakt

Støttekontakttjenesten er et tilbud til personer som har behov for bistand for å kunne ha en meningsfull fritid og samvær med andre, som f.eks. kino, kafe besøk og gå tur.
 

Målgruppe:
Personer som pga. nedsatt funksjonsevne, alder eller andre forhold har behov for bistand for å kunne delta i fritidsaktiviteter og ha en meningsfull fritid og samvær med andre.

Pris:
Tjenesten er gratis.

Søknad og saksbehandling:
Søknad om støttekontakt behandles ved Tjenestekontoret. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss

Behov for støttekontakter:
Moss kommune har til enhver tid behov for enkeltpersoner ønsker å være støttekontakt.
Les også artikkel "Bli støttekontakt", og t
a kontakt med aktivitetskontakt-koordinator for nærmere opplysninger eller for å avtale intervju på telefon 474 59 093.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104