Rustjeneste

Rustjenesten gir tjenester til personer med et rusmiddelmisbruk og som har behov for bistand til å kunne bo selvstendig, ivareta egenomsorg og redusere misbruk av alkohol og / eller rusmidler. Tjenesten kan gis som individuell oppfølging og samtaler, koordinering av ansvarsgrupper og individuell plan (IP), oppfølging av samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten og bistand i kontakt med andre offentlige instanser. 

Rustjenesten gir tjenester til personer med et rusmiddelmisbruk og som har behov for bistand til å kunne bo selvstendig, ivareta egenomsorg og redusere misbruk av alkohol og / eller rusmidler. Tjenesten kan gis som individuell oppfølging og samtaler, koordinering av ansvarsgrupper og individuell plan (IP), oppfølging av samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten og bistand i kontakt med andre offentlige instanser.

Målgruppe:
Personer med et rusmisbruk av et slikt omfang at det er behov for rustjenester og personer som mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Pris:
Tjenesten er gratis

Søknad og saksbehandling:
Søknad om rustjeneste behandles ved Tjenestekontoret. Søknad kan komme fra personen selv, fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Dersom enkeltpersoner søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104