Velkommen til Rask Psykisk Helsehjelp

Klikk for stort bilde

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro fører til begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går ut over din daglige fungering? 
Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Hva tilbyr Rask Psykisk Helsehjelp.

Vi er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr terapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker. Tilbudet omfatter innbyggere over 18 år som er bosatt i Moss kommune. Tilbudet omfatter ikke akutte kriser eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr heller ikke utredning eller langvarig terapi.
Her kan du få samtaletime uten henvisning fra fastlegen, og uten lang ventetid.


Tverrfaglig team

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 3-årig høgskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi. Det er også tilknyttet psykolog til tjenesten.


Hva slags behandling får du?

Behandlingstilbudet er hovedsaklig basert på kognitiv terapi. Kjernen i kognitiv terapi er å støtte individet i å mestre sine livsproblemer og endre uhensiktsmessige tankemønstre og/eller atferd som er forbundet med problemene. Det er også fokus på å øke evnen til å håndtere vanskelige følelser. Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.
 

Rask psykisk helsehjelp har følgende behandlingstilbud:


Hvordan komme i kontakt med Rask psykisk helsehjelp?

Første kontakt tas via epost eller telefon.

  • Epost: Rask Psykisk Helsehjelp Vi trenger kun navnet ditt og telefonnummeret ditt. Vi ønsker ingen sensitive opplysninger i eposten. Avtaler må gjøres på telefon.
  • Telefon: 489 97 058. Telefontid hver arbeidsdag i tidsrommet 12.00 - 13.00.
  • Besøksadresse: Kirkegata 17, 2. etasje (i sidebygget ved siden av Rådhuset).

Tilbudet er gratis, og du kan selv ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp. Det kreves ingen henvisning fra lege. Vi vil i perioder ha noen ukers ventetid på vurderingssamtale, men vi vil besvare henvendelser fortløpende så snart det lar seg gjøre. Du vil i denne telefonsamtalen få vite mer om tilbudet, ventetid osv., og vi vil stille deg noen avklaringsspørsmål. Vi forsøker da å finne ut av om du skal settes på venteliste for nærmere vurderingssamtale, eller om det er mer hensiktsmessig at du loses til andre hjelpetilbud.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104