Psykisk helse og rus

Forebyggende virksomhet, psykisk helse og rus gir helse- og sosialfaglige tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Vi holder til i Kirkegata 17, Bjerget 13, Kallumveien 13 og 21 og på Eddaveien 13-17. 

Tjenestetilbud
Ansatte i tjenesten har kompetanse på høgskole- og fagarbeidernivå. Mange har videreutdanning innen psykisk helse og rusarbeid. Tjenester ytes etter vedtak fattet av tjenestekontoret. Søknader om tjenester må derfor rettes til tjenestekontoret.

Vi yter tjenestetilbud som:

  • Individuelle samtaler og oppfølging
  • Ansvarsgrupper
  • Rask Psykisk Helsehjelp
  • Individuell plan
  • Praktisk bistand og opplæring
  • Administrering av medisiner
  • Aktivitetstilbud
  • Døgnkontinuerlige tjenester i egne tilrettelagte boliger


Helhetlig handlingsplan for psykisk helse og rus 2014 - 2016

Aktivitetssenter
Aktivitetstilbud i psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste, lokalisert i Sidebygget til Rådhuset, har noe aktivitetstilbud til brukerne av tjenesten. Dette dreier seg om tilbud som innvilges brukeren i vedtak fattet av tjenestekontoret.
Aktivitetstilbudene er hovedsakelig knyttet til deltakelse i grupper:
• Turgruppe, ukentlig
• Kreativ gruppe, ukentlig
• «Ung voksen» gruppe, ukentlig kveldstid
• Brukerdrevet sosialt møtested, ukentlig

Samarbeidspartnere
For å oppnå  best mulige tjenester for våre brukere, samarbeider vi med en rekke instanser. Dette kan være NAV, sosialmedisinsk poliklinikk, behandlingsinstitusjoner innen psykisk helse og rus, omsorgsinstitusjoner, fastleger, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner, sykehuset Østfold, aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT), oppsøkende rusteam (ORT), distrikts psykiatrisk senter med flere.

For henvendelser, ta kontakt med:
Avdelingsleder, psykisk helse  tlf: 489 46 972
Avdelingsleder, psykisk helse og rus  tlf. 479 73 009

Vakttelefoner:
Bjerget: 468 27 193
Rosnes: 974 69 429
Kallum:  960 96 240
Rustjenesten: 960 86 152
Psykisk helse: 404 36 601

Helhetlig handlingsplan for psykisk helse og rus (PDF, 4 MB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104