Forebyggende ungdomsteam

Logo - Klikk for stort bilde Forebyggende ungdomsteam - FUTT - Moss kommune Forebyggende ungdomsteam (FUTT) kan tilby tett oppfølging av ungdom mellom 15-21 år som har utfordringer i forhold psykisk helse og/eller rus.

Forebyggende ungdomsteam - Klikk for stort bilde

FUTT kan være et tilbud til deg som:

  • synes det er vanskelig å ta kontakt med, eller nyttiggjøre seg av det ordinære tjenesteapparatet  
  • trenger litt støtte og hjelp i overgang mellom ulike offentlige tjenester. (Eks. fra ungdomsskole til videregående skole,
  • fra barnevernet til voksenlivet/ordinært tjenesteapparat, fra spesialisthelsetjenesten til kommunen, tilbakeføring fra institusjon)
  • står uten tilbud på dagtid eller står i fare for å falle ut av dette (skole, praksisplass, arbeid)
  • er under oppfølging fra politiet (evt. med avtale om frivillig ruskontrakt)

 

Forebyggende ungdomsteam illustrasjon - Klikk for stort bilde

 

De ansatte i prosjektet har erfaring fra bla rus, psykiatri, skole, NAV, kultur, mm

 

 

Hvordan kontakte oss?

Tenker du at dette er noe for deg, så kan du søke om plass i FUTT. Søknadsskjema finner du på Moss kommune sine nettsider eller på din skole, ungdomshelsestasjon, politiet, Nav og servicekontoret på rådhuset.

Åpningstider Skarmyra:

Mandag 17:00 - 20:00

Ved spørsmål ta kontakt på epost  eller telefon: 960 96 231

Søknadsskjema FUTT (PDF, 290 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104