Psykisk helse

Psykisk helsetjeneste gir tjenester til personer med en alvorlig og / eller langvarig psykisk lidelse og som har behov for bistand til å leve og bo selvstendig. Kommunale psykiske helsetjenester inneholder bl.a. individuelle samtaler og oppfølging, koordinering av ansvarsgrupper og Individuell plan arbeid og aktivitetstilbud på dagtid. 

Målgruppe:
Personer med en alvorlig og / eller langvarig psykisk lidelse, og som har behov for nødvendig bistand til å kunne fungerer i dagliglivet.

Pris:
Tjenesten er gratis.

Søknad og saksbehandling:
Søknad om psykisk helsetjeneste behandles ved Tjenestekontoret. Søknad kan komme fra personen selv, fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Dersom enkeltpersoner søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss 

Forebyggende virksomhet, psykisk helse og rus gir helse- og sosialfaglige tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Vi holder til i Kirkegata 17, Bjerget 13, Kallumveien 13 og 21 og på Eddaveien 13-17. 

Helhetlig handlingsplan for psykisk helse og rus 2014-2017 for Moss kommune ble vedtatt av Bystyret 16. juni 2014. 

RPH_alternativ nr 1_B498.jpg

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro fører til begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går ut over din daglige fungering? 
Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Forebyggende ungdomsteam

Forebyggende ungdomsteam - FUTT - Moss kommune Forebyggende ungdomsteam (FUTT) kan tilby tett oppfølging av ungdom mellom 15-21 år som har utfordringer i forhold psykisk helse og/eller rus.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104