Psykisk helse

Psykisk helsetjeneste gir tjenester til personer med en alvorlig og / eller langvarig psykisk lidelse og som har behov for bistand til å leve og bo selvstendig. Kommunale psykiske helsetjenester inneholder bl.a. individuelle samtaler og oppfølging, koordinering av ansvarsgrupper og Individuell plan arbeid og aktivitetstilbud på dagtid. 

Målgruppe:
Personer med en alvorlig og / eller langvarig psykisk lidelse, og som har behov for nødvendig bistand til å kunne fungerer i dagliglivet.

Pris:
Tjenesten er gratis.

Søknad og saksbehandling:
Søknad om psykisk helsetjeneste behandles ved Tjenestekontoret. Søknad kan komme fra personen selv, fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Dersom enkeltpersoner søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss 

Forebyggende virksomhet, psykisk helse og rus gir helse- og sosialfaglige tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Vi holder til i Kirkegata 17, Bjerget 13, Kallumveien 13 og 21 og på Eddaveien 13-17. 

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro fører til begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går ut over din daglige fungering? 
Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Hvem er vi?
Forebyggende ungdomsteam (FUTT)  kan tilby tett oppfølging av ungdom mellom 15-21 år som har utfordringer i forhold til skole, arbeid, psykisk helse, hjemmesituasjon, rus, økonomi, mm. 
Søknad om oppfølging fra FUTT skjer via eget skjema (DOC, 92 kB). Det kan også tas kontakt med FUTT direkte.  
Vi har også mulighet for å ta et uforpliktende møte med ungdommen før man vurderer å søke om inntak. Dette kan være en god ide, i de tilfellene ungdommen selv er skeptisk eller usikker i forhold til oppfølging. Vi kan også tilbyr råd og veiledning til ungdom og foresatte.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104