Praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand og opplæring i eget hjem skal gi personer med nedsatt funksjonsevne bistand til å ivareta egenomsorg og opplæring til å ivareta dagliglivets gjøremål med et mål om at den enkelte skal bli mest mulig selvstendig.
 

Målgruppe:
Personer som bor i eget hjem eller i boliger med tilstedeværende bemanning og som har nedsatt funksjonsevne, f. eks en funksjonshemming eller psykisk lidelse, som medfører at de har behov for praktisk bistand og opplæring for å ivareta daglige gjøremål og egen omsorg.

Pris:
Timepris for tjenesten rengjøring og handling er regulert i forskrift om egenandel for kommunale tjenester og er beregnet i henhold til husstandens inntekt, se kommunes prisliste for kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF, 374 kB) her.

Søknad og saksbehandling:
Søknad om Praktisk Bistand - opplæring behandles ved Tjenestekontoret. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss

I Moss kommune utføres denne tjenesten av følgende virksomheter/avdelinger:

Tjenester for funksjonshemmede

Psykisk helse

Rustjenesten

 

 

Tjenester for funksjonshemmede er organisert under kommunalavdeling Helse- og sosial i Moss Kommune. Virksomheten består av seks avdelinger som gir samordnet bistand til personer med ulike funksjonshemminger.
 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104