Omsorgslønn

Omsorgslønn er lønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid og som utfører omsorgsoppgaver som ellers ville ha blitt gitt av kommunen. Omsorgslønner ikke ment å gi den som har omsorgsarbeid full lønn for hver time de yter omsorg. Det er kommunen som fastsetter nivået på omsorgslønnen. 

Målgruppe:
Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid og der det ansees som den beste løsningen for bruker at omsorgslønn innvilges.

Søknad og saksbehandling:
Søknad om omsorgslønn behandles ved Tjenestekontoret. Dersom enkeltpersoner søker på vegne av personen som skal motta omsorgen må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104