Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie tjenesten gir helsetjenester til personer som har behov for det i eget hjem og gis gjennom hele døgnet.

Hjemmesykepleie omfatter bl.a. følgende:
Personlig stell
Hjelp til måltider
Administrering av legemidler
Oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer
Tilsyn, oppfølging og observasjon

Målgruppe:
Hjemmesykepleie gis til alle som har behov for tjenesten pga. sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Pris:
Tjenesten er gratis


Opphør av ordningen med fritt brukervalg.
Ordningen med fritt brukervalg opphører. Dette betyr at du, fra den datoen kontrakten opphører, vil få tjenester fra kommunens hjemmebaserte tjeneste. Vedtaket om tjenester videreføres i kommunal regi. 
Kommunen samarbeider tett med leverandørene og overføringen til kommunens tjenester vil skje automatisk.

Tidspunkt for opphør av kontrakter med leverandørene:
Orange Helse Hjemmetjenester  AS opphører 29.05.18.
Prima Omsorg AS opphører 30.06.2018.

På disse linkene finner du kontaktinformasjon til de som leverer hjemmesykepleietjenester:
Moss kommune – Hjemmebaserte tjenester (PDF, 3 MB)

Prima Omsorg (PDF, 2 MB)

Søknad og saksbehandling:
Søknad på hjemmesykepleie tjenesten behandles ved Tjenestekontoret. Søknad / henvendelse kommer fra personen som her behov for hjemmesykepleie, fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten ved utskrivelse fra sykehus. Dersom privatpersoner søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104