Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie tjenesten gir helsetjenester til personer som har behov for det i eget hjem og gis gjennom hele døgnet.

Hjemmesykepleie omfatter bl.a. følgende:
Personlig stell
Hjelp til måltider
Administrering av legemidler
Oppfølging av sykepleiefaglige prosedyrer
Tilsyn, oppfølging og observasjon

Målgruppe:
Hjemmesykepleie gis til alle som har behov for tjenesten pga. sykdom eller nedsatt funksjonsnivå.

Pris:
Tjenesten er gratis

Fritt brukervalg:
Personer som er innvilget hjemmesykepleie kan velge mellom 2 leverandører til å utføre hjemmesykepleie tjenesten. Informasjon om ordningen finner du her.

På disse linkene finner du kontaktinformasjon til de som leverer hjemmesykepleietjenester:
Moss kommune – Hjemmebaserte tjenester (DOCX, 100 kB)
Orange Helse (PDF, 333 kB)

Prima Omsorg (PDF, 2 MB)

Søknad og saksbehandling:
Søknad på hjemmesykepleie tjenesten behandles ved Tjenestekontoret. Søknad / henvendelse kommer fra personen som her behov for hjemmesykepleie, fastlege eller fra spesialisthelsetjenesten ved utskrivelse fra sykehus. Dersom privatpersoner søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104