Hjemmehjelp

Hjemmehjelp / praktisk bistand tjenesten inneholder hjelp til dagligdagse gjøremål som for eksempel rengjøring, handling, enkel hjelp til personlig stell og egenomsorg og hjelp til enkel matlaging.

Målgruppe:
Hjemmehjelp innvilges til personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller annen årsak har behov for hjelp til å ivareta dagliglivets gjøremål.

Pris:
Timepris for tjenesten rengjøring og handling er regulert i forskrift om egenandel for kommunale tjenester og er beregnet i henhold til husstandens inntekt, se kommunes prisliste (PDF, 374 kB) for kommunale helse- og omsorgstjenester.


Moss kommune – Hjemmebaserte tjenester (DOCX, 100 kB)

Søknad og saksbehandling:
Søknad på hjemmehjelp tjenesten behandles ved Tjenestekontoret. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104