Fritt brukervalg for Hjemmebaserte tjenester

FRITT BRUKERKVALG  betyr at du kan velge leverandør av hjemmebaserte tjenester. Du kan velge en av de private leverandørene kommunen har godkjent og har avtale med, eller du kan velge kommunenes hjemmebaserte tjeneste.

Det er kommunen ved tjenestekontoret som fatter vedtak om tjenester. Tjenestekontoret skal som hovedregel kartlegge sammen deg hva du har behov for, før vedtaket fattes. Vedtaket gir opplysninger om innhold og omfang av de tjenestene som du vil motta. Vedtaket du får ivaretar dine rettigheter. Det samme vedtaket er også en bestilling til leverandøren om hvilke tjenester som skal utføres.
 

 • Du har rett på de samme tjenestene uavhengig av hvem du velger som leverandør.
   
 • Det har ingen økonomisk betydning for deg om du velger privat eller kommunal leverandør.
  Hjemmesykepleie er alltid gratis. For hjemmehjelp betales en egenandel til kommunen som er lik uavhengig av hvem du har valgt som leverandør.
 • Leverandørene utfører tjenester på vegne av kommunen.
   

Hvordan du skal gå frem ved valg av leverandør:
 

 • Les igjennom informasjonsarkene fra alle leverandørene. Ta gjerne kontakt med leverandørene for mer opplysninger.
   
 • Når du har bestemt deg, ta kontakt med tjenestekontoret, tlf.  47 45 90 93 og gi beskjed om ditt valg, eller du kan gi beskjed direkte til saksbehandler.
   
 • Tjenestekontoret vil sørge for at den leverandøren du har valgt, får beskjed og kan starte opp med å gi deg tjenester slik vedtaket beskriver.  
   
 • Den leverandøren du velger, vil i løpet av kort tid ta kontakt med deg for nærmere avtale om første besøk.
   

Hvordan du skal gå frem ved bytte av leverandør:
 

 • Du kan bytte leverandør når du selv ønsker det. Ved bytte av leverandør er oppsigelsestiden 14 dager. Det betyr at det vil gå 14 dager før ny leverandør er klar til å gi deg tjenester.
   
 • Du må melde i fra til tjenestekontoret tlf. 47 45 90 93 om at du vil bytte leverandør.
  Tjenestekontoret vil sørge for at leverandøren får beskjed.

   
 • Ved bytte av leverandør, er det også viktig at du gir tjenestekontoret informasjon om valg av ny leverandør. Se det som er beskrevet over ved valg av leverandør. 

Tjenestekontoret vil sammen med leverandørene sørge for at overgang til ny leverandør vil skje smidig slik at du ikke får opphold i dine løpende tjenester. 


 Leverandørene:

Moss kommune har godkjent og har avtale med følgende leverandør:For hjemmesykepleie:
 

I tillegg kan du velge kommunens hjemmebaserte tjenester (DOCX, 100 kB).


For praktisk bistand (hjemmehjelp):
 

I tillegg kan du velge kommunens hjemmebaserte tjenester (DOCX, 100 kB).


Alle leverandørene er godkjent og er likestilt med kommunenes egen virksomhet når det gjelder krav til kompetanse, samarbeid og kvalitet mv.

Kommunen har ansvar for tjenestene til innbyggerne. Leverandørene utfører tjenestene på vegne av kommunen.

Du er alltid velkommen til å ta kontakt med kommunens tjenestekontor dersom du har spørsmål til ordningen med fritt brukervalg i hjemmebaserte tjenester.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104