Hva er demens?

Skulptur. To figurer holder rundt hverandre. - Klikk for stort bildeDemens er en samlebetegnelse på en rekke hjerneorganiske sykdommer. Mest kjent er Alzheimer demens, men også Vaskulær demens, Lewy Body demens, Parkinson demens, Frontotemporal demens og Alkohol demens er relativt hyppig forekommende. Alder er den viktigste årsaken til at man utvikler demens, men også yngre mennesker rammes. 

Demens kjennetegnes av svikt i kognitive funksjoner, som hukommelse, orientering, språk, tenkning, planlegging, oppmerksomhet og forståelse. I tillegg forutsettes det svikt/endring på ett eller flere områder når det gjelder å takle dagliglivets funksjoner. De fleste med demens får også psykologiske og/eller atferdsmessige utfall. Sykdommen må ha vart i minst seks måneder før diagnosen kan stilles.

Hvordan demens arter seg, er avhengig av en rekke forhold. Type demens spiller inn, likeledes hvor hjerneskaden sitter, hvor langt demenssykdommen har kommet, samt tilstedeværelse av andre sykdommer. Det viktigste i denne sammenheng, er likevel personens tidligere erfaringer og mestringsprofil, samt hvordan miljøet rundt møter personen med demens. Kjennskapet til den enkelte er selve kongeveien inn for å kunne hjelpe han eller henne til et bedre og mer meningsfylt liv, til tross for alvorlig sykdom.

Ved å kjenne til deler av den enkeltes fortid, kan man bidra til å styrke identiteten til personen med demens. I følge psykologen Kitwood, er dette selve hovedmålet i all demensomsorg. Ved å se på bilder sammen, lytte til musikk, gjøre aktiviteter som har betydd mye for den enkelte, vil man også styrke den røde tråden som personen har til sitt eget liv og sin egen fortid. Når språket svikter, er det andre kanaler som må brukes. Det er her bilder, musikk, håndmassasje, lukter mv. kommer inn.

Noen hevder sågar at følelsene og hjertehukommelsen er ennå sterkere når hjernehukommelsen svikter...

Til hovedsiden

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Koordinator i hukommelsesteamet
Anne-Pernille Rudi

Skogbrynet 51
1513 Moss
Telefon : 69912015
Mobil : 48183787

Aktuelle saker