Nyheter demensomsorg
Publisert 17.06.2019

Psykologen Tom Kitwood sier at en "målsetting for demensomsorgen er å ivareta den enkeltes identitet til tross for sviktende åndsevner". Han understreker med andre ord viktigheten av "den røde tråden" i den enkeltes liv.

Publisert 03.06.2019

Skole for pårørende til personer med demens starter opp 10. oktober 2019 på Orkerød sykehjem i Moss.

Publisert 08.10.2016

Moss kommune har utarbeidet en demensplan: "Sammen på veien". Denne er forankret i sentrale dokumenter og føringer, og tar for seg de mange utfordringene innen feltet framover. 

 

Publisert 09.02.2016
Skulptur. To figurer holder rundt hverandre.

Demens er en samlebetegnelse på en rekke hjerneorganiske sykdommer. Mest kjent er Alzheimer demens, men også Vaskulær demens, Lewy Body demens, Parkinson demens, Frontotemporal demens og Alkohol demens er relativt hyppig forekommende. Alder er den viktigste årsaken til at man utvikler demens, men også yngre mennesker rammes. 

Publisert 23.12.2015

Det er viktig med tidlig utredning av demens. Som hovedregel er det fastlegen som har ansvar for dette, men i noen tilfeller sendes pasienten videre til spesialisthelsetjenesten for utredning. I Moss er hukommelsesteamet behjelpelig dersom fastlegen trenger bistand.

Publisert 23.12.2015

Demensomsorgen i Moss består av en rekke tilbud og tjenester. De utgjør et knippe som skal ivareta pasientens behov underveis i demensutviklingen. Dette må tilpasses individuelt, men målet er å gi pasienten rett omsorg til rett tid.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Koordinator i hukommelsesteamet
Anne-Pernille Rudi

Skogbrynet 51
1513 Moss
Telefon : 69912015
Mobil : 48183787

Aktuelle saker