Demensomsorg

Antall personer som får demens er økende. Dette skyldes i all hovedsak at vi lever lenger enn tidligere. Men vi vet at det er mange tiltak som kan iverksettes for å gjøre hverdagen lettere både for personen med demens og dennes pårørende. Moss kommune ønsker derfor å drive en aktiv og målrettet demensomsorg.

Hukommelsesteamet gjennomfører vurderinger og utredning av uklare demenslignende tilstander, følger opp pasienter og pårørende, samt driver utstrakt kompetanseheving innad i kommunen.

Pårørende får også halvårige tilbud om å delta på pårørendeskole, og det avvikles månedlige samtalegrupper.

Én gang pr. uke treffes hjemmeboende personer med demens og deres pårørende til et sosialt, fysisk og kulturelt møtepunktet som er kalt «I tjukkasgjengens fotspor». Det arrangeres også demenscafé på Frivillighetens hus.

Moss har gjennom en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen forpliktet seg til å jobbe mot et mer demensvennlig samfunn.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Koordinator i hukommelsesteamet
Anne-Pernille Rudi

Skogbrynet 51
1513 Moss
Telefon : 69912015
Mobil : 48183787

Aktuelle saker