Demensomsorg

Antall personer som får demens er økende. Dette skyldes i all hovedsak at vi lever lenger enn tidligere. Men vi vet at det er mange tiltak som kan iverksettes for å gjøre hverdagen lettere både for personen med demens og dennes pårørende. Moss kommune ønsker derfor å drive en aktiv og målrettet demensomsorg.

Hukommelsesteamet gjennomfører vurderinger og utredning av uklare demenslignende tilstander, følger opp pasienter og pårørende, samt driver utstrakt kompetanseheving innad i kommunen. Det har også "åpen time" på biblioteket torsdager i lik uke fra kl. 12-14.

For mange personer med demens er det utfordringer knyttet til blant annet hukommelse, orientering og sikkerhet. Det finnes mange hjelpemidler som kan gjøre hverdagen både lettere og tryggere, og her kan hukommelsesteamet bistå med råd og veiledning.

Pårørende får halvårige tilbud om å delta på pårørendeskole, og det avvikles månedlige samtalegrupper. Også personer med demens kan i enkelte tilfelle få tilbud om såkalt brukerskole.

Én gang pr. uke treffes hjemmeboende personer med demens og deres pårørende til et sosialt, fysisk og kulturelt møtepunktet - «I tjukkasgjengens fotspor». Det arrangeres i tillegg demenscafé på Frivillighetens hus i regi av Moss og omegn demensforening.

Moss har gjennom en avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen forpliktet seg til å jobbe mot et mer demensvennlig samfunn.

Mange av de ovennevnte tiltakene virker forebyggende.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Koordinator i hukommelsesteamet
Anne-Pernille Rudi

Skogbrynet 51
1513 Moss
Telefon : 69912015
Mobil : 48183787

Aktuelle saker