Brukerstyrt Personlig Assistanse – BPA

BPA er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring, støttekontakt og avlastning for barn under 18 år. Målet er å bidra til at personen får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

BPA ordningen er en rettighet for personer under 67 år som har omfattende funksjonsnedsettelser med behov for langvarig bistand i dagliglivet med et omfang på over 25 timer per uke både i og utenfor hjemmet.

Brukeren eller noen på vegne av brukeren, har arbeidslederansvaret for assistentene i BPA- ordningen. 

Moss kommune har innført fritt brukervalg for BPA. Dette betyr at brukeren som har innvilget tjenesten, velger leverandør av ordningen blant de leverandører som kommunen har inngått avtale med. Leverandøren ivaretar arbeidsgiveransvaret. 

Moss kommune har inngått avtale med følgende leverandører:
- Aberia Avlastning /BPA AS (PDF, 2 MB)
- Stendi Assistanse (PDF, 254 kB)
- AssisterMeg AS (PDF, 1007 kB)
- Olivia Assistanse AS (PDF, 659 kB)
- Uloba Independent Living Norge SA (PDF, 38 kB)

Avtalene  gjelder fra 01.11.17 til og 31.10.22 (5 år).    

Moss kommune drifter ikke BPA i egen regi. 

Søknad og saksbehandling:
Søknad om BPA behandles ved Tjenestekontoret. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (PDF, 174 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104