Ambulant Rehabiliteringsteam - ART

ART teamet består av sykepleier og fysioterapeut og jobber tverrfaglig og målrettet med rehabilitering etter funksjonsfall over en periode på 2-3 uker. Rehabiliteringen foregår i hjemmet. Det forventes en aktiv deltagelse fra den som mottar tjenesten for at målet skal nås etter endt rehabilitering med ART teamet. 

Målgruppe:
Personer som har hatt ett funksjonsfall, og som kan delta i egen rehabilitering for å kunne gjenvinne tapt funksjon med mål om å kunne leve og bo selvstendig.

Pris
Tjenesten er gratis

Søknad og saksbehandling:
Søknad Ambulant rehabilitering i hjemmet (ART) behandles ved Tjenestekontoret.  Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.

Søknadsskjema (DOCX, 29 kB) sendes per post til:
Moss kommune
Tjenestekontoret
Postboks 175
1501 Moss 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104