Hjelp i hjemmet


Her finner du informasjon om Moss kommunes helse og omsorgstjenester.

Moss kommune tilbyr et mangfold av helse og omsorgstjenester hvor flesteparten er vedtaksbetinget eller betinger henvisning fra lege. Tjenestene tildeles ut fra en individuell vurdering med mål om å nå tidligere funksjon eller så nært ønsket funksjonsnivå som mulig. Mestring i hverdagen, tilrettelegging og egen innsats for å nå mål er fokus.

Du kan søke om nødvendige helse- og omsorgstjenester hjemme på grunn av sykdom, funksjonshemming og alder. Du kan også søke om å få praktisk bistand til ulike oppgaver i hjemmet (hjemmehjelp).

 

Sist endret 26.08.2015 13:45

FRITT BRUKERKVALG  betyr at du kan velge leverandør av hjemmebaserte tjenester. Du kan velge en av de private leverandørene kommunen har godkjent og har avtale med, eller du kan velge kommunenes hjemmebaserte tjeneste.

RPH_alternativ nr 1_B498.jpg

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro fører til begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går ut over din daglige fungering? 
Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Forebyggende ungdomsteam

Forebyggende ungdomsteam - FUTT - Moss kommune Forebyggende ungdomsteam (FUTT) kan tilby tett oppfølging av ungdom mellom 15-21 år som har utfordringer i forhold psykisk helse og/eller rus.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104