Hjelp i hjemmet


Her finner du informasjon om Moss kommunes helse og omsorgstjenester.

Moss kommune tilbyr et mangfold av helse og omsorgstjenester hvor flesteparten er vedtaksbetinget eller betinger henvisning fra lege. Tjenestene tildeles ut fra en individuell vurdering med mål om å nå tidligere funksjon eller så nært ønsket funksjonsnivå som mulig. Mestring i hverdagen, tilrettelegging og egen innsats for å nå mål er fokus.

Du kan søke om nødvendige helse- og omsorgstjenester hjemme på grunn av sykdom, funksjonshemming og alder. Du kan også søke om å få praktisk bistand til ulike oppgaver i hjemmet (hjemmehjelp).

 

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro fører til begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går ut over din daglige fungering? 
Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg.

Hvem er vi?
Forebyggende ungdomsteam (FUTT)  kan tilby tett oppfølging av ungdom mellom 15-21 år som har utfordringer i forhold til skole, arbeid, psykisk helse, hjemmesituasjon, rus, økonomi, mm. 
Søknad om oppfølging fra FUTT skjer via eget skjema (DOC, 92 kB). Det kan også tas kontakt med FUTT direkte.  
Vi har også mulighet for å ta et uforpliktende møte med ungdommen før man vurderer å søke om inntak. Dette kan være en god ide, i de tilfellene ungdommen selv er skeptisk eller usikker i forhold til oppfølging. Vi kan også tilbyr råd og veiledning til ungdom og foresatte.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104