Skolehelsetjenesten

Formålet med skolehelsetjenesten er å fungere som elevenes bedriftshelsetjeneste; - arbeide for å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, hjelpe elevene til å ta gode valg når det gjelder spørsmål om helse og levevaner, og for å bygge selvtillit og opplevelse av mestring. Et godt skolemiljø er et viktig mål. Det er helsefremmende for den enkelte og gir bedre læringsutbytte for alle. 

Skolehelsetjenestens tilbud og arbeid
 Skolehelsetjenesten består av sykepleiere med videreutdanning som helsesøstre og skoleleger. Det forebyggende arbeidet omfatter et lovpålagt, generelt tilbud for alle skoleelever, med ulike oppgaver på de forskjellige klassetrinnene. En stor del av det forebyggende arbeidet er imidlertid også rettet mot enkeltindivider. Oppgavene i skolehelsetjenesten fordeler seg slik:

Gruppenivå
 - Undervisning, vi samarbeider med lærerne i forhold til helserelaterte temaer som fysisk aktivitet, kosthold,
   pubertet, psykisk helse, samliv og seksualitet. Vi ønsker å bidra til at elevene selv reflekterer over disse
   emnene.
 - Vaksinasjon, i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet som er anbefalt av Nasjonalt folkehelseinstitutt.
   Samtykke innhentes fra foreldre/foresatte i forkant av vaksinering Enkeltindivider
 - Oppfølging av enkeltelever, vi følger opp elever/foresatte som kontakter oss. Det handler om råd og
    veiledning, samtaler rundt temaer som trivsel, psykisk helse, kosthold, søvn, pubertet m.m. Helsesøster er
    lett tilgjengelig og hun kan man snakke med om det som er vanskelig. Helsesøster har taushetsplikt. Vi
    utfører også syns- og hørselsundersøkelser, samt høyde/vektmåling.

Se oversikt over helsesøstrene ved de ulike skolene (PDF, 175 kB)

Se også informasjonsplakat om skolehelsetjenesten for ungdom (PDF, 5 MB)

Samarbeidspartnere
Skolehelsetjenesten er opptatt av tidlig intervensjon og samarbeider med familieteamet, fysioterapeut og fastlegene. Vi samarbeider også med foreldre/foresatte, ansatte i skolen, skolelegen, Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk (BUP) og andre spesialisthelsetjenester.

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste, regulert i helse- og omsorgstjenesteloven

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helsestasjonstjenesten
Kirkegata 14
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69248000