Formålet med skolehelsetjenesten er å fungere som elevenes bedriftshelsetjeneste; - arbeide for å fremme elevenes fysiske og psykiske helse, forebygge sykdom og skade, hjelpe elevene til å ta gode valg når det gjelder spørsmål om helse og levevaner, og for å bygge selvtillit og opplevelse av mestring. Et godt skolemiljø er et viktig mål. Det er helsefremmende for den enkelte og gir bedre læringsutbytte for alle. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helsestasjonstjenesten
Kirkegata 14
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69248000

Annet