Jordmortjenesten

Målgrupper for jordmortjenesten er gravide kvinner/par bosatt i Moss kommune. Kvinner som nettopp har født, som er bosatt i kommunen. Gravide arbeidstakere i Moss kommune. Det er ikke nødvendig med henvisning fra f.eks. fastlege eller andre for å få time. Gravide kan selv ta kontakt for avtale, men ventetid kan være 2-4 uker. 

Svangerskapsomsorg: Vi følger Sosial- og helsedirektoratets retningslinjer for svangerskapsomsorgen, som i utgangspunktet anbefaler 7 kontroller pr. graviditet. I tillegg kommer tilbud om ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 18/19, og eventuell overtidskontroll i svangerskapsuke 41.

-  Individuelle fødselssamtaler
-  Individuelle amme - samtaler
-  Individuelle etter fødsel - samtaler

Fødsels - og foreldreforberedende kurs:
Alle gravide bosatt i Moss kommune kan melde seg på. Hvert kurs består av 2 kurskvelder: 1. kveld med jordmor der temaet er fødsel og smertelindring. 2. kveld med helsesøster der temaet er amming og barseltid. Kurset foregår på mandager fra kl. 18.30-20.30 på Moss helsestasjon, Kirkegt. 14.
Kursavgift: kr. 400.- pr. par.

Trekantsamtaler til gravide ansatte i Moss kommune.
Moss kommune er godkjent IA- bedrift. Gravide ansatte har i henhold til Arbeidsmiljøloven rett på tilrettelagte arbeidsoppgaver ved behov. Som et ledd i IA -arbeidet tilbys trekantsamtaler til gravide ansatte der jordmor, leder og gravid medarbeider deltar.

Ta kontakt med jordmor per SMS med spørsmål/ endring av timer:
-  Hilde Erlandsen, mob.48 95 44 46 (Kambo helsestasjon - alle hverdager)
-  Else Torgersen, mob. 48 95 44 57 (Sentrum helsestasjon - alle hverdager)
-  Hilde Ostad, mob. 45 97 32 35 (Sentrum helsestasjon - mandag til torsdag)

Telefonnummer til helsestasjonene:
Moss helsestasjon 69 24 83 20
Kambo helsestasjon 69 27 88 92

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helsestasjonstjenesten
Kirkegata 14
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69248000