Jordmortjenesten

Jordmortjenesten er tilgjengelig for gravide kvinner/par, kvinner som nettopp har født, og gravide arbeidstakere i Moss kommune. Man kan selv ta kontakt for avtale og det er ikke nødvendig med henvisning.

Svangerskapsomsorg
Målsetning med svangerskapsomsorg i Norge er at svangerskapet skal forløpe på en normal måte slik at morens fysiske og psykiske helse og hennes velvære best mulig skal bli ivaretatt.
Målet er også at fosterets helse skal sikres slik at det fødes levedyktig uten skade eller sykdom som kunne vært forhindret.
Den siste målsetningen er å oppdage og behandle sykdom og eller andre helsetruende forhold hos moren eller fosteret, slik at svangerskapet medfører minst mulig risiko for begge parter.
Vi i Moss ønsker å jobbe for at du som er gravid og partneren din skal oppleve svangerskapet som positivt, ta egenansvar etter god veiledning og informasjon og forberede deg til fødsel og foreldrerollen.
Du som gravid kan selv velge hvor du vil foreta svangerskapskontrollene. Du kan gå hos jordmor, fastlegen, eller en kombinasjon. Du velger selv om du ønsker å ta med noen på konsultasjonene. 
Vi ønsker å møte deg som gravid så tidlig som mulig i svangerskapet. Den første kontakten er det satt av en time til. Deretter en halv time pr. gang dersom annet ikke er avtalt. Tilbudet er gratis. Vi følger Helsedirektoratets retningslinjer for svangerskapsomsorg i Norge, som i utgangspunktet anbefaler 7 kontroller pr. graviditet. I tillegg kommer tilbud om ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 18/19 ved det sykehuset man ønsker å føde på. 
Vi samarbeider med fastlegen din, helsesøster, psykolog og andre helse- og omsorgstjenester der det er behov for dette, og fødepoliklinikken ved det sykehuset du skal føde.  
Vi tilbyr:
- Svangerskapskontroller inkludert blodprøvetaking
- Individuelle fødsels- og ammesamtaler og samtaler for kvinner/par med fødselsangst


Fødsels - og foreldreforberedende kurs

Alle gravide og partnere bosatt i Moss kommune kan melde seg på. 
Hvert kurs består av 2 kurskvelder: 

1. kveld med jordmor der hovedtemaet er fødsel. 
2. kveld med helsesøster der temaet er amming og barseltid. 
Kurset foregår en hverdagskveld fra kl. 18.30-20.30 på Moss helsestasjon, Kirkegt. 14.
Kursavgift: kr. 400.- pr. par.


Oppfølging etter fødsel
Vi tilbyr 
- Barselbesøk hjemme etter utreise fra fødeavdelingen
- Etterfødselssamtaler
- Ammeveiledning
- Fjerning av agraffer etter keisersnitt
- Prevensjonsveiledning
- Etterfødselskontroll («6-ukerskontroll»), reseptforskrivning og administrering av alle prevensjonstyper
- Konsultasjon hos sexologisk rådgiver ved utfordringer etter fødsel.


Trekantsamtaler til gravide ansatte i Moss kommune

Moss kommune er godkjent IA- bedrift. Gravide ansatte har i henhold til Arbeidsmiljøloven rett på tilrettelagte arbeidsoppgaver ved behov. Som et ledd i IA -arbeidet tilbys trekantsamtaler til gravide ansatte der jordmor, leder og gravid medarbeider deltar.


Hvordan få tak i oss?
Telefonnummer til helsestasjonene for timebestilling:
Moss helsestasjon 69 24 83 20
Kambo helsestasjon 69 27 88 92

-  Hilde Erlandsen, mob. 489 54 446 (Kambo helsestasjon - alle hverdager)
-  Else Torgersen, mob. 489 54 457 (Sentrum helsestasjon - alle hverdager)
-  Hilde Ostad, mob. 459 73 235 (Sentrum helsestasjon – alle hverdager)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helsestasjonstjenesten
Kirkegata 14
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69248000