Ergoterapi og fysioterapi for barn og unge

 Ergoterapi og fysioterapi  er tjenester som tilbys for barn og unge ved helsestasjonen.

Ergoterapi
Tilbyr tjenester til barn og unge som har, eller står i fare for å få problemer med å mestre daglige aktiviteter. Det kan gjelde kartlegging av situasjon, trening og/eller tilpasning til daglige aktiviteter, kompensering av tapt funksjon, tilpasning, tilrettelegging av bolig, veiledning og informasjon.

Ergoterapeut: Linda Jakobsen, tlf. 954 68 510

Fysioterapi
Fysioterapeutenes oppgaver består i å undersøke eller teste barn og unge som av ulike årsak blir henvist. Vi samarbeider med kommunens helsesøstre, leger, ergoterapeut, pedagogisk personell i barnehager og skoler, PPT og pedagogisk senter og andre instanser som for eksempel Sykehuset i Østfold og Habiliteringstjenesten.

Vi vurderer barnets funksjonsnivå og behov for oppfølging med tiltak som behandling, veiledning av foreldre eller nære voksne, tilrettelagt motorisk stimulering / trening i barnehage og skole, eller videre henvisning. Miljøet i hjemmet, barnehage og skole skal være best mulig tilrettelagt for det enkelte barn med nedsatt funksjonsevne/dysfunksjon, og vi ønsker å bidra til en mest mulig selvstendig livssituasjon. Alle fysioterapitiltak for øvrig skal fremme barnas bevegelsesutvikling og bevegelsesglede, slik at fysisk aktivitet blir en naturlig del av livet. Fysioterapeuter:
Gro Johansen, mob. 916 04 340 (barn 0 - 5 år)
Monika Jensen,
mob. 474 68 756 (barn 0 - 5 år)
Petra Hermanns-Sæther, mob. 915 97 176 (barn 6 - 17 år)

Hjelpemidler
Ved midlertidig behov for hjelpemidler, kontakt Personalpartner mob. 483 29 592. Dette er en gratis tjeneste som kommunen tilbyr.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helsestasjonstjenesten
Kirkegata 14
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69248000