Helsestasjonstjenesten

Hovedoppgave for helsestasjonene er å drive helsefremmende og forebyggende arbeid. Det er helsestasjon i sentrum og på Kambo. Helsestasjonenes tjenestetilbud er en del av kommunens forebyggende virksomhet.

De som arbeider her er helsesøstre, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesekretærer, jordmødre, sosionom, familieterapeut, spesialpedagog og pedagogisk leder.

Følgende oppgaver prioriteres: Gravide, barseltid, spedbarn og Ungdomshelsestasjonen. Forsterket helsestasjon med fokus på gravide og barn fram til 1,5 år, kontakt helsestasjonen.

Moss helsestasjon, Kirkegata 14, 1530 Moss. Tlf. 69 24 83 20
Inngang A for jordmor, helsestasjon for ungdom, og smittevern/reisevaksinasjon.
Inngang B for helsestasjon for barn.
Åpningstid: mandag - fredag kl. 08:30 - 15:00
Sommertid 15.mai - 15.september: 8:30 - 14:30

Kambo helsestasjon, Skredderveien 2, 1537 Moss. Tlf. 69 27 88 92
Åpningstid: tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:30 - 15.00
Sommertid 15.mai - 15.september: 8:30 - 14:30
I uke 27 t.o.m. uke 30 er Kambo helsestasjon stengt.
All henvendelse må skje til Moss helsestasjon, Kirkegata 14 i denne perioden.

Telefontid: mandag – fredag 08.30-10.30 og 12.30-14.00

 Ved helsestasjonene tilbys:
 -  helsestasjon for barn 0 - 6 år, foreldreforberedende kurs
 -  Ungdomhelsestasjon
 -  fysio- og ergoterapitjeneste
 -  jordmortjeneste
 -  Skarmyra åpen barnehage
 -  skolehelsetjeneste
 -  smittevern og reisevaksinasjon

Helsestasjonstjenesten er et lovpålagt tilbud regulert av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  §3-3 (Lovdata.no). Helsestasjonsprogrammet i Moss kommune følger Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger fra Helsedirektoratets veileder IS1154.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104

Annet