Helsestasjonstjenesten

Hovedoppgave for helsestasjonene er å drive helsefremmende og forebyggende arbeid. Det er helsestasjon i sentrum og på Kambo. Helsestasjonenes tjenestetilbud er en del av kommunens forebyggende virksomhet.

De som arbeider her er helsesøstre, leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesekretærer, jordmødre, sosionom, familieterapeut, spesialpedagog og pedagogisk leder.

Moss helsestasjon, Kirkegata 14, 1530 Moss. Tlf. 69 24 83 20
Inngang A for jordmor, helsestasjon for ungdom, og smittevern/reisevaksinasjon.
Inngang B for helsestasjon for barn.
Åpningstid: mandag - fredag kl. 08:30 - 15:00
Sommertid 15.mai - 15.september: 8:30 - 14:30

Kambo helsestasjon, Skredderveien 2, 1537 Moss. Tlf. 69 27 88 92
Åpningstid: tirsdag, onsdag, torsdag kl. 08:30 - 15.00
Sommertid 15.mai - 15.september: 8:30 - 14:30

Telefontid: mandag – fredag 08.30-10.30 og 12.30-14.00

Skarmyra åpen barnehage


Helsestasjonstjenesten er et lovpålagt tilbud regulert av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester  §3-3 (Lovdata.no). Helsestasjonsprogrammet i Moss kommune følger Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger fra Helsedirektoratets veileder IS1154.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helsestasjonstjenesten
Kirkegata 14
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : 69248000