Rehabilitering og opptrening i Moss

Fysioterapeuter og ergoterapeuter arbeider med mennesker som har ulike funksjonsvansker i forhold til bevegelse og aktivitet. De gir tjenester til alle voksne innbyggere over 18 år i Moss kommune. Dette gjelder også brukere på korttidsavdelinger og langtidsavdelinger ved de ulike institusjonene i kommunen.

Fysioterapitjenesten

Brukere som kommer hjem etter opphold korttidsavdelinger og ikke kan benytte seg av trening på de fysikalske instituttene med driftstilskudd, kan få tilbud om fysioterapi hjemme.
Tilbudet er tidsavgrenset og prioritert ut i fra behovet. Fysioterapeutene tilbyr undersøkelser, behandling og trening. De har også ulike gruppetilbud til brukere med ulike helseplager.

Dersom du har spørsmål og/eller behov for å snakke med den kommunale fysioterapitjenesten, ta kontakt på telefon 69 24 31 21 / 911 35 189. Telefonen er betjent på dagtid mandag til fredag.
 

Ergoterapitjenesten

Ergoterapeutene tilbyr funksjons og aktivitetsvurdering, og formidler hjelpemidler ved kortvarige og langvarige behov. De bistår med søknader til NAV og opplæring av hjelpemidlene. Dersom du ønsker å søke om hjelpemidler kan du benytte dette søknadsskjemaet. Det kreves pålogging via ID- porten. Pårørende kan også gjøre dette på vegne av deg med sin egen ID. 

Trenger du hjelpemidler bare for en kort periode (inntil 3 måneder) kan du selv ta kontakt med Personalpartner på telefon 483 29 592 eller epost til Personalpartner.

Ergoterapeutene kan også bistå i forbindelse med prosjektering av nybygg og ved endring av bygg. De foreslår hensiktsmessige tiltak i boligen, det være seg ombygging eller hjelpemidler.

Dersom du har spørsmål eller behov for å snakke med ergoterapitjenesten, ta kontakt på vakttelefon på telefon 47471597. Den er betjent mandag til fredag mellom kl. 10:00 – 14:00.

ART - Ambulerende rehabiliteringsteam 

  Fysioterapeuter med driftsavtale i Moss (PDF, 131 kB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104