Pårørendestøtte

Er du pårørende?
De fleste av oss er pårørende i løpet av livet. Du er pårørende fordi du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller en avhengighet. Du kan være et familiemedlem, en venn eller nabo. Å være pårørende kan innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg. 

Moss kommune har ulike tilbud til deg som er pårørende.

Pårørendesenteret
Det er stadfestet at pårørende står for en vesentlig del av omsorgen som ytes. Undersøkelser viser at mange har et ønske om å hjelpe sine nære og kjære og stille opp dersom det legges til rette for det. 

Hos oss på pårørendesenteret har vi tid til å lytte, og kan veilede og støtte deg i den situasjonen du står i. Vi er et lavterskeltilbud – det betyr at du ikke trenger henvisning for å komme i kontakt med oss, men gjør gjerne en avtale over telefon eller e-post så vi kan sette av god tid til deg. Tjenesten er gratis og vi har taushetsplikt. Kjenner du på utfordringen med å stå i pårørenderollen? Ta kontakt med pårørendekoordinator. 

Hva kan vi tilby?

 • Ønsker du å ha noen å snakke med? Vi møtes til en samtale om hva som er viktig for deg. Du kan komme alene eller sammen med familien og få innspill som kan hjelpe deg å mestre din livssituasjon. 
 • Har du behov for hjelp til å finne fram i systemet? Du kan få rådgivning om dine rettigheter og muligheter som pårørende. 
 • På pårørendesenteret kan du komme i kontakt med andre som går gjennom noe av det samme. Vi samarbeider med frivillige organisasjoner. 
 • Pårørendesenteret inviterer deg som er pårørende til gratis kurs. 
  Neste kurs er planlagt høsten 2019, over tre kvelder. Datoer kommer senere.
  Kursinnhold: 
  • Å være pårørende – hva er viktig for deg?
  • Pårørendes egen helse og mestring
  • Kommunikasjon og samarbeid med helsevesenet og andre støttespillere
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Frederik Hallerstig
Frivillighetens hus
Byfogd Sandbergs gate 5
1532 Moss