Pårørendetilbud i Moss kommune

Det er stadfestet at pårørende står for en vesentlig del av omsorgen som ytes. Undersøkelser viser at mange har et ønske om å hjelpe sine nære og kjære og stille opp dersom det legges til rette for det.

Mål:
•    Styrke og trygge pårørende
•    Utvikle tiltak i samarbeid med pårørende
•    Øke samspill mellom frivillige, pårørende og helse- og omsorgstjenesten

Tilbud i Moss:
Vi er i startfasen med å etablere et pårørendesenter i Moss. Det skal i disse dager søkes prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å få en pårørendekoordinator som gradvis skal starte opp tilbudet til ulike pårørendegrupper i kommunen. Vi håper å komme godt i gang med dette arbeidet i  2018.

Dette har vi allerede:

Nytt pårørendekurs
Moss kommune har i mange år arrangert pårørendeskole for pårørende til personer med demens.
Høsten 2017 arrangerte kommunen for første gang pårørendekurs for pårørende uavhengig av bruker/pasientgruppe. Evaluering av kurset viste at dette var vellykket og kommunen kommer til å arrangere lignende kurs i 2018.
Kursplan for høst 2018 finner du her. (PDF, 116 kB)

 

Pårørendekurset i Frivillighetens hus på torsdag den 8., 15. og 22. november er dessverre avlyst pga. for få påmeldte.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Cathrine Aasen Roksvåg
Kirkens Bymisjon