Frivillighet - en viktig samfunnsressurs

Et levende lokalsamfunn er viktig for innbyggernes trivsel og identitet. Dette skapes ikke av kommunen alene, men i samarbeid med frivillige organisasjoner, ildsjeler og næringsliv.

Frivillig sektor gjør et viktig arbeid for utvikling av mossesamfunnet. Aktivitet og deltakelse i frivillige organisasjoner skaper arenaer hvor folk møtes og aktiviseres, og hvor tillit mellom mennesker skapes og utvikles.

Klikk for stort bilde

 

 

Det er mange rundt om i lokalsamfunnet vårt som legger ned mange timer med frivillig innsats for å hjelpe andre.

I desember vil vi takke 24 stykker spesielt gjennom vår nye ildsjelkalender som en flott mulighet til å synliggjøre mangfoldet, engasjementet og bredden i det frivillig arbeidet, i tillegg til å takke noen av dem som bidrar.

20. mars kommer Nancy Herz fra Frivillighet Norge/frivillig.no for å holde kurs og workshop i hvordan man kan rekruttere enda flere frivillige/medlemmer til frivillige organisasjoner.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke de faktorer som medfører helserisiko og styrke de faktorer som bidrar til bedre helse. 

Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse (Lov om folkehelsearbeid).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Frivillighetskoordinator

Ida Madeleen Moe