Frivillighet - en viktig samfunnsressurs

Et levende lokalsamfunn er viktig for innbyggernes trivsel og identitet. Dette skapes ikke av kommunen alene, men i samarbeid med frivillige organisasjoner, ildsjeler og næringsliv.

Frivillig sektor gjør et viktig arbeid for utvikling av mossesamfunnet. Aktivitet og deltakelse i frivillige organisasjoner skaper arenaer hvor folk møtes og aktiviseres, og hvor tillit mellom mennesker skapes og utvikles.

Klikk for stort bilde

 

 

Det er finnes ildsjeler i lokalsamfunnet vårt som legger ned mange timer med frivillig innsats for å hjelpe andre.

 

I desember vil Moss og Rygge kommuner takke 24 personer som gjør en spesiell innsats gjennom ildsjelkalenderen. Vi vil synliggjøre mangfoldet og bredden av ulike engasjement, og takke noen av de mange som bidrar til et bedre og rikere lokalsamfunn.

 

Vi trenger din hjelp til å finne ildsjelene i Rygge og Moss. Dette kan du gjøre ved å nominere en person som du mener fortjener ekstra oppmerksomhet. Vi ønsker at du sender inn nominasjonen så fort som mulig. Vi håper på et mangfold av nominasjoner, og gleder oss til å se hvem som blir det eldste og den yngste ildsjelen. Kjenner du en ivrig miljøagent eller en som brenner spesielt for sin hjertesak? Da vil vi gjerne høre fra deg! I skjema nedenfor kan du nominere din kandidat. Du finner også nominasjonsskjema på papir i Moss rådhus, Moss bibliotek, Rygge bibliotek og på ByLab.

 

Juryen består av Frivillighetsforumet Moss og Rygge og representanter fra Moss Avis, som samlet kjenner godt til frivilligheten i området.

 

20. mars kommer Nancy Herz fra Frivillighet Norge/frivillig.no for å holde kurs og workshop i hvordan man kan rekruttere enda flere frivillige/medlemmer til frivillige organisasjoner.

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke de faktorer som medfører helserisiko og styrke de faktorer som bidrar til bedre helse. 

Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse (Lov om folkehelsearbeid).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Frivillighetskoordinator

Ida Madeleen Moe