Utleiebolig og inneklima

Illustrasjon av radongass i bolig (Statens Strålevern) - Klikk for stort bilde

Det meste av tiden vår tilbringes innendørs. Innemiljøet er derfor svært viktig for vår helse og trivsel på skolen, i barnehagen, hjemme eller på jobb. Et dårlig innemiljø kan medføre ulike sykdommer og plager, som eksem, allergi, bronkitt, astma m.m. 

Terskelen for å bli syk er ofte individuelt. Årsaksforholdene når det gjelder inneklima er ofte diffuse og vanskelig å kartlegge.

Noen årsaker til dårlig inneklima:

- røyking
- for høy/lav innetemperatur
- manglende renhold
- fuktproblemer
- manglende/feil ventilasjon
- mangelfullt vedlikehold
- spesielle forurensningskilder
- støy og belysning
- stråling

 

Utleieboliger - krav til radon og helsemessige forhold:

Helsedirektoratet har utarbeidet et rundskriv (IS-8/2013) som gir helsemyndigheten adgang til å gripe inn dersom forhold ved en utleiebolig påvirker helsen. Det stilles også krav til radonmåling i alle utleieboliger. Les mer om dette på nettsiden til Statens Strålevern


Hva gjør Miljørettet Helsevern?

- informerer og svarer på spørsmål fra publikum
- mottar og behandler klager
- fører tilsyn med inneklima i skoler, barnehager og institusjoner
- hjelper publikum å finne rette instans når problemer oppstår 

Sist endret 21.12.2015 14:20
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss
Line Ø. Angeloff. Tlf. 95 11 79 34
Suzana Akilah. Tlf. 95 15 02 96
Org.nr.: 995 281 570