Støy

Plaget av støy? - Klikk for stort bilde

Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i dag. Dette skyldes bl.a. at stadig flere bosetter seg i byer og tettsteder hvor støyproblemene er størst. De viktigste kildene til støy er samferdsel, tekniske installasjoner, industri, naboaktiviteter, bygg og anleggsvirksomhet. 

Er du plaget av støy?
Hvis det gjelder anleggsarbeid, for eksempel riving eller spunting, i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor fra Sandbukta til Såstad og ny jernbanestasjon i Moss: På Bane NOR sin hjemmeside kan du lese om dette store utbyggingsprosjektet, og se hva som foregår akkurat nå og i tiden fremover. Hvis du er plaget av støy fra anleggsarbeidet, kan du kontakte Bane NOR på epost: moss_utbygging@banenor.no, eller ringe døgnbemannet nabovakt-telefon 400 27 579. Hvis ikke dette fører frem, kan du klage til Fylkesmannen i Østfold, som er forurensningsmyndighet for støy fra denne utbyggingen.

Hvis det gjelder andre tilfeller av støy: Ta kontakt med dem som støyer. Hvis du ikke når frem når du kontakter dem som støyer, kan vi vurdere saken. Send oss en henvendelse med følgende opplysninger:

  • Hvor støyen kommer fra (f.eks. trafikk, tekniske installasjoner, bygg- og anleggsarbeid)
  • Hvem som støyer
  • Tidspunkt og varighet
  • Hvordan støyen plager deg
  • Ditt navn, adresse og telefonnummer

Vi vil da undersøke saken, og eventuelt be kommuneoverlegen om å fatte vedtak om retting (reduksjon av støy) i medhold av folkehelseloven.

Kontakt:
Suzana Akilah, e-postadresse: suzana.akilah@moss.kommune.no
Mahwash Ajaz, e-postadresse: mahwash.ajaz@moss.kommune.no 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
E-postadresse: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​E-postadresse: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570