Støy

Plaget av støy? - Klikk for stort bilde

Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i dag. Dette skyldes bl.a. at stadig flere bosetter seg i byer og tettsteder hvor støyproblemene er størst. De viktigste kildene til støy er samferdsel, tekniske installasjoner, industri, naboaktiviteter, bygg og anleggsvirksomhet. 

Har du vedvarende problemer med støy ved din bolig? Da er det mulig å klage dette inn for kommunen og få din sak behandlet.

 1) Send oss en beskrivelse av støyproblemet
- støykilden
- gjelder støyen dag/natt (oppgi tidspunkt)
- hyppighet og varighet
- avstand til støykilden
- hvor mange er berørt
- navn, adresse og telefonnummer

2) Vi undersøker saken
- Vi undersøker saken
- Vurderer støyproblemet og kontakter ansvarlig for støyen
- Innhenter nødvendig dokumentasjon

3) Kommuneoverlegen fatter vedtak
- Fatter vedtak etter kommunehelsetjenesteloven om evt. retting
- Orienterer om klageadgang

Kontakt:
Suzana Akilah. Tlf. 95150296 suzana.akilah@moss.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
Tlf. 951 50 296
E-post: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​Tlf. 452 23 936
E-post: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570