Smittekilder for legionella

Tempraturmåling i bereder - legionellakontroll 1 - Klikk for stort bilde

Nedenfor finner du en oversikt over innretninger og virksomheter som har risiko for spredning av legionella. Disse virksomhetene har et spesielt ansvar for å følge opp lover og retningslinjer for forebygging av legionella via aerosol.

Følgende innretninger kan være kilde til spredning av legionella:

Kjøletårn: Luft blåses gjennom rennende vann for å kjøle dette vannet ned. Vannet drives videre over et radiatorsystem for nedkjøling av væske. I nedkjølingsprosessen hvor luft blåses inn, dannes ørsmå dråper av aerosol som slynges ut i luften gjennom en pipe, og kan spres over store områder avhengig av vær og vindforhold.

Luftskrubbere: Her benyttes vannfiltre hvor forurenset luft drives eller "dusjes" gjennom en vegg av rennende vann. Det dannes da aerosoldråper som slynges ut i luften, vanligvis gjennom luftuttak på vegg eller pipe på taket. Oftest benyttes resirkulert vann, hvor legionellabakterien kan formere seg.

Dusjanlegg: Dusjer som har stått ubrukt i lang tid kan få en "oppblomstring" av legionellabakterier i slange og dusjhoder. Gir ikke epidemi, men kan gjøre den som befinner seg i rommet syk.

Fontener: Fontener med resirkulert vann kan inneholde legionellabakterier som slynges ut og kan pustes inn av folk i nærheten. Også innendørs fontener kan spre bakterien.

Bilvaskeanlegg: Kan gi aerosoler og må vurderes som smittekilde dersom vaskevannet resirkuleres eller blir stående lenge før bruk.

Andre innretninger: Folkehelseinstituttet har utarbeidet en egen veileder med oversikt over aktuelle smittekilder for legionella.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
E-postadresse: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​E-postadresse: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570