Resultater på badevannskvalitet i Mossedistriktet

Tronvik - Klikk for stort bilde Bading i friluft og bassengbad utgjør sjelden noen helserisiko i Norge. Imidlertid kan oppblomstring av blågrønnalger i innsjøer eller manglende hygiene og rensing av bassenger og boblebad føre til sykdomsutbrudd hos personer med nedsatt immunforsvar.

Vannkvalitet

Kvalitet Grenseverdi
God Mindre enn 100 tarmbakterier/100mL
Akseptabel 100-1000 tarmbakterier/100mL
Ikke akseptabel Mindre enn 1000 tarmbakterier/100mL

Oversikt over badevannsprøver i Mossedistriktet

Uke

Resultat Sted Kommune
25 God Sæbyvannet Våler
25 God Fergeleiet (Vansjø) Våler 
25 God Rødsund bru (Vansjø) Våler
24 Akseptabel Nesparken v/ Speiderhuset (Vansjø) Moss
24 Akseptabel Sjøbadet Moss
24 God Tronvik Moss
24 God Albystranda v/ Fiskehytta Moss
24 God Ørehavna (Solielunden) Moss
24 God Søly Moss
24 God Vårli Moss
24 God Rosnes Moss
24 God Vansjø v/ Rundhuset Moss
24 God Hvitsten Vestby
24 God Emmerstad Vestby
24 God Krokstrand Vestby
24 God Hulvik Vestby
24 God Kjøvangen Vestby
24 God Sonstrand Vestby
24 God Breviksbukta Vestby
24 God Søndre Brevik Vestby
24 God Ihlastranda Rygge
24 God Røed Rygge
24 God  Støtvig Rygge
24 God Vaskeberget (Vansjø) Rygge
24 God Botnebaugen Rygge
24 God Festestranda Rygge
24 God Fristranda Oven Råde
24 God Storesand Oven Råde
24 God Saltholmen Råde
24 God Halvorsrødtangen (Vansjø) Råde
24 God Borgebunn (Vansjø) Råde

 

Friluftsbad
I badesesongen kan blågrønnalger gi en kraftig opphopning av cytocin (algegift) og gi forgiftninger og hudirritasjoner, spesielt hos barn og dyr som svelger mye vann. Blågrønnalgen microcystis har tidligere hatt oppblomstringer i Vansjø, men har ikke vært et problem for badende siden 2008. Badevannskvaliteten ved rundt 30 badeplasser kontrolleres av kommunene annenhver uke i hele badesesongen. Det er spesielt tarmbakterier (termotolerante koliforme bakterier, TKB) som analyseres. Informasjon legges ut på kommunenes hjemmesider fortløpende.

Bassengbad
Manglende vedlikehold av basseng og andre badeinnretninger kan gi bakterievekst, og føre til sykdomsutbrudd hos personer med nedsatt immunforsvar. Vanligst er øye-, øre-, nese-, hals- og hudinfeksjoner. Mage-tarminfeksjoner kan også forekomme. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue m.v. setter krav til vannkvaliteten samt driften av bassengbad, inkludert boblebad, for å hindre smitteoverføring via badevann. Det er i siste revisjon også lagt inn endringer for håndtering av legionella. Miljørettet helsevern fører tilsyn med bassengbad i distriktet.

Les mer om badevann på Folkehelseinstituttet

Kontakt:
Miljørettet helsevern i Mossedistriktet, tlf. 69 24 80 00

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
Tlf. 951 50 296
E-post: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​Tlf. 452 23 936
E-post: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570