Håndbok - Aktiv i Moss

Trivsel er viktig for folkehelsa. Å ha positive sosiale relasjoner, noen å være sammen og overskudd til å delta i fysiske og sosiale aktiviteter i hverdagen er faktorer som legger til rette for en god psykisk helse. 

Frivillige lag og organisasjoner gjør et viktig arbeid for å skape trivsel og tilhørighet.
Moss kommunes frivillighetspolitikk bygger på visjonen om at frivillighet skaper glede og aktiviteter, styrker og utvikler Moss. Omlag 250 frivillige lag og organisasjoner med et bredt nedslagsfelt representerer et stort mangfold av aktiviteter og tilbud i Moss. Informasjon om alle lag og foreninger finnes på kommunens hjemmeside: http://www.moss.kommune.no/kultur-og-fritid/lag-og-foreninger/.

Aktiv i Moss er et informasjonshefte om ulike aktivitetstilbud og treffsteder i nærmiljøet, i både kommunal og frivillig regi. Aktiv i Moss er særlig rettet mot eldre og funksjonshemmede og deres pårørende.

Aktiv i Moss  inneholder en oversikt over en rekke tilbud, men neppe alle. Dersom noen aktiviteter burde vært med  eller om noen opplysninger ikke skulle stemme, så ta kontakt med oss!

Heftet oppdateres årlig, og kan hentes opp her (PDF, 2 MB).

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104