Rus- og kriminalitetsforebygging i Moss - SLT

SLT - Logo - Klikk for stort bilde SLT står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper.

Målgruppen er barn og ungdom 12-25 år.

Organisering:
Styringsgruppen for SLT er politirådet i Moss, som består av ordfører, rådmann, kommunalsjefene, SLT-koordinator, politistasjonssjef, leder for etterforskningsavdelingen, leder for ordensavdelingen og forebyggende politi. Det er i tillegg opprettet grupper på koordinerende (ledere) og utøvende (de som jobber med barn og ungdom) nivå.

Gruppene på koordinerende og utøvende nivå består av ansatte fra politi, barnevern, skole, NAV, kulturtjenesten, Moss Voks, forebyggende virksomhet, konfliktrådet og oppfølgingstjenesten (fylkeskommunal).

I tillegg kan aktører fra næringsliv, frivilligheten og relevante fagpersoner inviteres til å delta på møter. Gruppene på koordinerende og utøvende nivå ledes av kommunens SLT-koordinator. Koordinatoren har ansvar for å koordinere de som driver med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid for barn og unge, og være pådriver for felles problemforståelse og samordning av tiltak.

Målet med SLT-arbeidet er å legge til rette for gode oppvekstsvilkår, motvirke utenforskap, samordne tiltak for ungdom i risikosone, skape møteplasser for ungdom, drive holdningsarbeid og gi informasjon til ungdom om aktuelle temaer.

Rus- og kriminalitetsforebygging handler om å:
•    satse systematisk på å unngå kriminalitet, i stedet for å reparere i ettertid.
•    analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår.
•    sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet.
•    lokalt kriminalitetsforebyggende arbeid skjer når politiet og kommune samordner sin innsats og sine ressurser.

Handlingsplanen SLT Moss finner du her. (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Helse og sosial
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1501 Moss
Telefon : +47 69 24 80 00
Faks : +47 69 24 80 01
Kommunenr.: 0104