Utleiebolig og inneklima

Illustrasjon av radongass i bolig - Klikk for stort bilde

Det meste av tiden vår tilbringes innendørs. Innemiljøet er derfor svært viktig for vår helse og trivsel på skolen, i barnehagen, hjemme eller på jobb. Et dårlig innemiljø kan medføre ulike sykdommer og plager, som eksem, allergi, bronkitt, astma m.m. 

Terskelen for å bli syk er ofte individuelt. Årsaksforholdene når det gjelder inneklima er ofte diffuse og vanskelig å kartlegge.

Noen årsaker til dårlig inneklima:

- røyking
- for høy/lav innetemperatur
- manglende renhold
- fuktproblemer
- manglende/feil ventilasjon
- mangelfullt vedlikehold
- spesielle forurensningskilder
- støy og belysning
- stråling

 

Utleieboliger - krav til radon og helsemessige forhold:

Helsedirektoratet har utarbeidet et rundskriv (IS-8/2013) som gir helsemyndigheten adgang til å gripe inn dersom forhold ved en utleiebolig påvirker helsen. Det stilles også krav til radonmåling i alle utleieboliger. Les mer om dette på nettsiden til Statens Strålevern


Hva gjør Miljørettet Helsevern?

- informerer og svarer på spørsmål fra publikum
- mottar og behandler klager
- fører tilsyn med inneklima i skoler, barnehager og institusjoner
- hjelper publikum å finne rette instans når problemer oppstår 

Kontakt

Suzana Akilah, e-postadresse: suzana.akilah@moss.kommune.no
Mahwash Ajaz, e-postadresse:
mahwash.ajaz@moss.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
E-postadresse: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​E-postadresse: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570