Tilsyn i skoler og barnehager

Klikk for stort bildeBåde private og offentlige skoler og barnehager har en plikt til å etterkomme kravene i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Helsemyndigheten fører  periodisk tilsyn med virksomhetene.

 Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av følgende virksomheter:

  • Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med om omsorg for barn under
    skolepliktig alder når a) virksomheten er regelmessig, og b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og c) antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere.
  • Grunnskoler
  • Videregående skoler
     

Tilsynet gjennomføres som oftest som systemrevisjoner med dokumentgransking, intervju og verifikasjon med befaring. Link til forskriften  Link til veiledere

Søknadsskjema for skoler og barnehager fås ved å kontakte Miljørettet helsevern

Kontakt:

Suzana Akilah, e-postadresse: suzana.akilah@moss.kommune.no
Mahwash Ajaz, e-postadresse:
mahwash.ajaz@moss.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
E-postadresse: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​E-postadresse: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570