Er du plaget av støy

Plaget av støy? - Klikk for stort bilde

Hvis det gjelder anleggsarbeid i forbindelse med bygging av nytt dobbeltspor fra Sandbukta til Såstad og ny jernbanestasjon i Moss: På Bane NOR sin hjemmeside kan du lese om dette store utbyggingsprosjektet, og se hva som foregår akkurat nå og i tiden fremover.

Hvis du er plaget av støy fra anleggsarbeidet, kan du kontakte Bane NOR på epost: moss_utbygging@banenor.no, eller ringe døgnbemannet nabovakt-telefon 400 27 579. Hvis ikke dette fører frem, kan du klage til Fylkesmannen i Østfold, som er forurensningsmyndighet for støy fra denne utbyggingen.

Hvis det gjelder andre tilfeller av støy: Ta kontakt med dem som støyer. Hvis du ikke når frem når du kontakter dem som støyer, kan vi vurdere saken. Send oss en henvendelse med følgende opplysninger:

  • Hvor støyen kommer fra (f.eks. trafikk, tekniske installasjoner, bygg- og anleggsarbeid)
  • Hvem som støyer
  • Tidspunkt og varighet
  • Hvordan støyen plager deg
  • Ditt navn, adresse og telefonnummer

Vi vil da undersøke saken, og eventuelt be kommuneoverlegen om å fatte vedtak om retting (reduksjon av støy) i medhold av folkehelseloven.

Kontakt:
Suzana Akilah, e-postadresse: suzana.akilah@moss.kommune.no
Mahwash Ajaz, e-postadresse: mahwash.ajaz@moss.kommune.no 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Miljørettet helsevern
Rådhuset, Kirkegata 15
Postboks 175
1510 Moss

Sikker digital post - Edialog

Suzana Akilah
E-postadresse: 
Suzana.Akilah@moss.kommune.no

Mahwash Ajaz
​​​​E-postadresse: 
Mahwash.Ajaz@moss.kommune.no

Org.nr.: 995281570